Cecil J. McNeer                                                                                      Updated: 16 AUG 2015

Airman: e777720.htm Surname: McNeer Init: C J Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 350

P_link: p320.htm Plane: B17 4238191 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Lolland

Crash_d: d190544 Buried_d: e777c C_link: e777c.htm At_Next: NO - CAM

I forbindelse med et bombetogt til Berlin den 19. maj 1944 blev B17 42-38191 skudt ned over Østersøen. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"19. maj 1944 Fehmarn Bælt syd for Rødbyhavn Boeing B-170, 42-38191 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbots, Norfolk (Berlin).
7 MIA, 1 POW og 2 KIA (Sandby og Rødby).

495 B-17 fra 1. og 3. BD angreb Berlin, og 16 fly gik tabt. Syd for Lolland blev 100 BG angrebet af tyske jagere, og der udbrød brand i flyets forreste del. Mindst seks faldskærme blev observeret før flyet ramte vandet vest for Rødbyhavn. - - -" (FT 86-92-29) 8 mænd fra B17 42-38191 druknede.                

Ball Turret Gunner S/Sgt Cecil J. McNeer har ingen kendt grav. (Kilde: MACR)
Hans navn findes på Tablets of the Missing, Cambridge American Cemetery, England.
Han kom i tjenesten fra Iowa. Hæderstegn: Air Medal with Oak Leaf Cluster. (Kilde: ABMC)

7 flyvere fra B17 42-38191 har ingen kendt grav, 1 blev begravet i Rødby og 1 i Sandby. 1 flyver blev krigsfange og sendt til Tyske krigsfangelejre.
10 flyvere.

In connection with a bombing raid on Berlin on 19 May 1944 B17 42-38191 was shot down over the Baltic Sea.
(Danish) Aviation Historical Review writes:
"19 May 1944 Fehmarn Belt south of Rødbyhavn, Boeing B-170, 42-38191 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbots, Norfolk (Berlin).
7 MIA, 1 POW and 2 KIAs (Sandby and Rødby).
495 B-17 from 1st and 3rd BD attacked Berlin and 16 planes were lost. South of Lolland 100 BG was attacked by German fighters, and fire broke out at front.
At least 6 parachutes were observed before the plane hit the water west of Rødbyhavn. - - - " (FT 86-92-29) 8 men from B17 42-38191 drowned.

Ball Turret Gunner S/Sgt Cecil J. McNeer has no known grave. (Source: MACR)
His name is inscribed on Tablets of the Missing at Cambridge American Cemetery, England.
He en
tered the Service from Iowa. Awards: Air Medal with Oak Leaf Cluster. (Source: ABMC)

7 airmen from B17 42-38191 have no known grave, 1 was buried in Rødby and 1 in Sandby. 1 airmen was captured and taken to German POW-Camps.
This B-17 belonged to 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD of the 8th AF. See also the 100th Bomb Group (Heavy) with Photo of the crew.
It took off from RAF Thorpe Abbott - USAAF Station 139. See also 100th Bomb Group Memorial Museum.    10 airmen.