Charles L. Haswell                           Photo: AS 05 MAY 2016                                             Updated: 30 AUG 2016Rødby airmen
                                                                                 
Airman:
 a079002.htm Surname: Haswell Init: C L Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 350 P_link: p320.htm Plane: B17 42-38191 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Lolland Crash_d: d190544 Buried_d: b220744
C_link:
 c079.htm At_Next: Rødby

I forbindelse med et bombetogt til Berlin den 19. maj 1944 blev B17 42-38191
skudt ned over Østersøen.
"Fra Rødbyhavn så man midt på eftermiddagen den
19. maj 1944 3 fly styrte i Østersøen. I 3 tilfælde observeredes udfoldede faldskærme. En fiskerbåd blev udsendt, og den indbjergede en hårdt såret flyver, der under tysk
bevogtning overførtes til Nakskov Sygehus." (FAF)
"En af flyets skytter, C.L. Haswell, blev den 20. juli 1944 kl. 15 fundet som lig i Østersøen 12 km vest for Rødbyhavn af fisker C. Johansen. (Måske omkring her) Flyveren blev begravet i Rødby af sognepræst J.C. Roed Jensen den
22. juli 1944." (FAF) Han blev ikke hjemført i 1948.
"Gravsten med navnene på  3 amerikanske flyvere, hvoraf de 2 blev hjemført i 1948. Charles L. Haswell, begravet 22.7.1944, er dermed den eneste af flyverne, der fortsat er begravet på stedet.
Gravstenen er rejst af De Danske Forsvarsbrødre, Rødby afd., 15.6.1945." (KM)

7 flyvere fra B17 42-38191 har ingen kendt grav, 1 blev begravet i Rødby og 1 i Sandby. 1 flyver blev krigsfange og sendt til Tyske krigsfangelejre. 10 flyvere.

In connection with a bombing raid on Berlin on 19 May, 1944 B17 42-38191 was shot down over the Baltic Sea. In the middle of the afternoon of 19 May 1944 people saw from the harbour in Rødby 3 planes crash into the Baltic Sea. Parachutes were seen in 3 cases. A fishing boat was sent out, and it rescued a severely wounded airman, who guarded by Germans was taken to the hospital in Nakskov. (Source: FAF)"On 20 July 1944 at 3 p.m. one of the gunners of the plane, C.L. Haswell, was  found dead in the Baltic Sea 12 km west of the harbour in Rødby by fisherman C. Johansen. (Maybe about here) The airman was buried in Rødby by vicar J.C. Roed Jensen on
22 July, 1944." (FAF) He was not taken home in 1948.

"Gravestone with names of 3 American airmen. 2 of them were taken home in 1948.
Charles L. Haswell, buried 22.7. 1944, is the only airman who still rests here.
The gravestone is erected by The Danish Defence Brothers, Rødby branch, 15.6. 1945."

7 airmen from
B17 42-38191 have no known grave, 1 was buried in Rødby and 1 in Sandby. 1 airmen was captured and taken to German POW-Camps.
This B-17 belonged to 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD of the 8th AF. See also the 100th Bomb Group (Heavy) with Photo of the crew.
It took off from RAF Thorpe Abbott - USAAF Station 139. See also 100th Bomb Group Memorial Museum.    10 airmen.