Earl F. Green                                                                                          Updated:  20 OCT 2015

Airman: o888351.htm Surname: Green Init: E F Rank: Sgt Service: USAAF Sqdn: 729

P_link: p282.htm Plane: B17 42-32070 Operation: Bomb G Crash_site: Ryde at Græshave

Crash_d: d090444 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW     Se Fra Greens dagbog * From Green's diary     

 
Mere end 500 amerikanske bombefly var den 9. april 1944 på bombetogt til Polen og Tyskland. Se 8 af de tabte fly:  Google Map 9APR1944.
Den korte version
: Den 9. april 1944 blev B17 42-32070 ramt af flak over målet, da det var på bombetogt til Poznan her. På vejen tilbage blev flyet angrebet af tyske jagere og nødlandede omkring her ved Ryde på Lolland. Alle 10 flyvere overlevede. 4 af dem nåede Sverige med hjælp fra mange danskere.
Se Google Map p282 B17-4232070.

Se den lange version med det fulde citat fra Flyvehistorisk Tidsskrift og Halfdan Rasmussen og 2 flyvere.

”Over målet blev flyet ramt af flak, Nr. 3 motor satte ud og Radio Operator S/Sgt Earl F. Green blev ramt i det ene ben. Da flyet nåede Lolland, blev det angrebet af et par FW 140. Piloten gled ud af den lille formation og foretog en perfekt nødlanding på en mark ved Ryde. Den sårede radio operator blev transporteret til en nærliggende vej af et par besætningsmedlemmer, medens resten forsøgte at sætte ild til flyet ved at samle brandbart materiale, overhælde det med benzin og antænde det med en lyspistol. Branden fængede, da de ni besætningsmedlemmer flygtede mod skovene, men den gik hurtigt ud, og tyskerne kunne i de efterfølgende dage skille flyet og sende det til Rechlin i Tyskland, som reservedele for en mindre tysk flyveenhed, der anvendte allierede fly.

S/Sgt Green blev hurtigt hentet af Falck og bragt til Nakskov sygehus (her), hvor overlæge MacDougal og hans personale reddede Green's ben. Den 9. august blev han udskrevet fra sygehuset, og efter et par dages ophold på et tysk hospital i Københavnsområdet, blev han med tog transporteret til Tyskland. Efter ophold i flere forskellige fangelejre, blev han den 5. maj 1945 befriet af russerne i fangelejren Stalag Luft I i Barth på Rügen.”  (FT 86-91-26)

Læs
om Aage Astrup og McDougall's behandling af 3 sårede amerikanske flyvere i 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
i artikel i
Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6. februar 2002 af Mogens Warrer: Flyveren og sygeplejersken (kopi fra Aage Astrup via Ib Walbum) og
fra Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8. maj 2015: På færten - Snød tyskerne med   flyverbehandlinger - Likvidering skabte frygt.

Se tegning af besætningen på en B-17, Foto af en B-17 + B-17 i airmen.dk samt B-17 Ball Turret, Ammunition og Ball Turret Gunner.  10 flyvere.

On 9 April 1944 more than 500 American bombers were on a bombing raid on Poland and Germany. See 8 of the lost planes: Google Map 9APR1944.
The short version
: On 9 April 1944
B17 42-32070 was hit by flak over the target, when it was on a bombing raid to Poznan here. On the return flight it was attacked by German fighters and made a forced landing about here at Ryde on Lolland. All 10 airmen survived.
4 of them reached Sweden with the help of many Danes. See
Google Map p282 B17-4232070.

See the long version with the complete quotation from (Danish) Aviation Historical Review (Flyvehistorisk Tidsskrift) and Halfdan Rasmussen and 2 airmen.

"Over the target the plane was hit by flak, engine number 3 cut out, and Wireless Operator Earl F. Green was hit in one leg. When the plane reached Lolland, it was attacked by some FW 140s. The pilot slipped out of the small formation and made a perfect forced landing in a field near Ryde. The wounded wireless operator was taken to a road nearby by a few crew members while the rest tried to set fire to the plane by collecting inflammable material, pouring petrol on it and igniting it with a signal-light pistol. The fire was blazing when the nine crew members fled towards the wood, but it soon went out, and during the following days the Germans were able to take the plane apart and send it to Rechlin in Germany, as reserve parts for a fairly small German air unit which used allied planes.

Sgt Green was quickly fetched by Falck and taken to Nakskov hospital (here) where chief surgeon MacDougal and his staff saved Green's leg. On 9 August he was discharged from the hospital, and after a few days' stay in a German hospital in the Copenhagen area he was transported by train to Germany. After being held in several prison camps he was liberated by the Russians on 5 May 1945 in the prison camp Stalag Luft I in Barth auf Rügen.”  (FT 86-91-26)

Read about Aage Astrup and McDougall's treatment of 3 wounded American airmen in 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
in article in Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6 February 2002 by Mogens Warrer: The airman and the nurse (Copy from Aage Astrup via Ib Walbum)
and from Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8 May 2015:
Sensing the presense of history * Fooled the Germans * Liquidations.

See a drawing of the crew of a B-17, Photo of  a B-17 + B-17s in airmen.dk and B-17 Ball Turret, Ammunition and the story of a Ball Turret Gunner.
This B-17 belonged to 729 BS, 452 BG, 45 CBW, 3 BD, 8 AF. It took off from Deopham Green Airfield - RAF Deopham Green - USAAF Station 142.
 10 airmen.