Lynn H. Barbour                                                                                   Updated:  20 OCT 2015

Airman: o888096.htm Surname: Barbour Init: L H Rank: 2ndLt Service: USAAF Sqdn: 350

P_link: p320.htm Plane: B17 42-38191 Operation: Bomb G Crash_site: Sea S of Lolland

Crash_d: d190544 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

I forbindelse med et bombetogt til Berlin den 19. maj 1944 blev B17 42-38191 skudt ned over Østersøen. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"19. maj 1944 Fehmarn Bælt syd for Rødbyhavn Boeing B-170, 42-38191 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbots, Norfolk (Berlin).
7 MIA, 1 POW og 2 KIA (Sandby og Rødby).

495 B-17 fra 1. og 3. BD angreb Berlin, og 16 fly gik tabt. Syd for Lolland blev 100 BG angrebet af tyske jagere, og der udbrød brand i flyets forreste del. Mindst seks faldskærme blev observeret før flyet ramte vandet vest for Rødbyhavn. Fiskere fra Rødbyhavn stod ud og efter en times ihærdig søgen blev bombardier, 2nd Lt.
L. H. Barbour fundet. Han havde brækket bækkenpartiet, da han ramte vandet, og ved ankomsten til Rødbyhavn, blev han transporteret til Nakskov, hvor han blev
indlagt på stue med to andre sårede amerikanere (S/Sgt Hopper og S/Sgt Green). Den 9. august blev han udskrevet og transporteret til Tyskland." (FT 86-92-29)

"Fra Rødbyhavn så man midt på eftermiddagen den 19. maj 1944 3 fly styrte i Østersøen. I 3 tilfælde observeredes udfoldede faldskærme.
En fiskerbåd blev udsendt, og den indbjergede en hårdt såret flyver, der under tysk bevogtning overførtes til Nakskov Sygehus." (FAF)
Det var Bombardier, 2nd Lt Lynn H. Barbour, der senere blev sendt til en tysk krigsfangelejr, Stalag Luft 3 Sagan, senere Nuremburg-Langwasser.

Læs om Aage Astrup og McDougall's behandling af 3 sårede amerikanske flyvere i 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
i artikel i
Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6. februar 2002 af Mogens Warrer: Flyveren og sygeplejersken (kopi fra Aage Astrup via Ib Walbum) og
fra Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8. maj 2015: På færten - Snød tyskerne med   flyverbehandlinger - Likvidering skabte frygt.

7 flyvere fra B17 42-38191 har ingen kendt grav, 1 blev begravet i Rødby og 1 i Sandby. 1 flyver blev krigsfange og sendt til Tyske krigsfangelejre.
10 flyvere.

In connection with a bombing raid on Berlin on 19 May, 1944 B17 42-38191 was shot down over the Baltic Sea.
(Danish) Aviation Historical Review writes:
"19 May 1944 Fehmarn Belt south of Rødbyhavn, Boeing B-170, 42-38191 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbots, Norfolk (Berlin).
7 MIA, 1 POW and 2 KIAs (Sandby and Rødby).

495 B-17 from 1st and 3rd BD attacked Berlin and 16 planes were lost. South of Lolland 100 BG was attacked by German fighters, and fire broke out at front.
At least 6 parachutes were observed before the plane hit the water west of Rødbyhavn. Fishermen from Rødbyhavn sailed out and after a thorough search of an hour
Bombardier, 2nd Lt L. H. Barbour was found. He had broken his pelvic region when he hit the water. From Rødbyhavn he was taken to Nakskov Hospital where he
shared a room with two other injured Americans (S/Sgt Hopper and S/Sgt Green). On 9 August he was discharged and taken to Germany." (FT 86-92-29)

In the middle of the afternoon of 19 May 1944 people saw from the harbour in Rødby 3 planes crash into the Baltic Sea. Parachutes were seen in
3 cases. A fishing boat was sent out, and it rescued a severely wounded airman, who guarded by Germans was taken to the hospital in Nakskov.
(Source: FAF) It was Bombardier 2nd Lt Lynn H. Barbour who later was taken to a German POW camp. (Source: AOD)
Seen in the National Archives, AAD: To Stalag Luft 3 Sagan - Silesia Bavaria (Moved to Nuremberg-Langwasser)

Read about Aage Astrup and McDougall's treatment of 3 wounded American airmen in 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
in article in Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6 February 2002 by Mogens Warrer: The airman and the nurse (Copy from Aage Astrup via Ib Walbum)
and from Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8 May 2015:
Sensing the presense of history * Fooled the Germans * Liquidations.

7 airmen from B17 42-38191 have no known grave, 1 was buried in Rødby and 1 in Sandby. 1 airmen was captured and taken to German POW-Camps.
This B-17 was of 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD of the 8th AF. See the 100th Bomb Group (Heavy) with Photo of the crew and more about LT Lynn H. Barbour.
It took off from RAF Thorpe Abbott - USAAF Station 139. See also 100th Bomb Group Memorial Museum and p320MACR.  10 airmen.