Rødby Kirkegård - Cemetery            Photo: AS 05 MAY 2016                            Updated:  30 AUG 2016

Rødby

Rødby, 1 flyver (2 amerikanske flyvere
opgravet 28. april 1948 og sendt til
Ardennes American Cemetery, Belgien). 
Den tredie amerikanske flyver hviler her stadig!

Charles L. Haswell er en af de 5 amerikanske flyvere, der stadig hviler på en kirkegård i Danmark.
Se kortet USAAF med alle amerikanske flyvere begravet i Danmark. Uheldigvis er den sorte plet,
der angiver denne kirkegård, placeret til højre for tallet 79. Det skulle have været til venstre for tallet.

Rødby Kirkegård, Søndergade 50, 4970 Rødby i Lolland Kommune.
Indgangen er her. Dette gravsted er her.

Rødby, 1 airman. (2 American airmen disinterred on 28 April, 1948 and sent to
Ardennes American Cemetery, Belgium). 
The third American airman still rests here!

Charles L. Haswell is one of 5 American airmen, who still rest in a churchyard in Denmark.
See the map USAAF with all American airmen buried in Denmark. Unfortunately, the black spot
indicating this cemetery was placed to the right
of the number 79. To the left had been better.

Rødby Kirke, Søndergade 50, DK-4970 Rødby in
the Municipality of Lolland.
The entrance is here. This plot is here.


Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
u079001.htm Dyke A A T/Sgt USAAF 427 p236.htm B17 42-5221 Bomb G The Baltic Sea d091043 b201143 c079.htm Rødby
a079002.htm Haswell C L S/Sgt USAAF 350 p320.htm B17 42-38191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 b220744 c079.htm Rødby
u079003.htm Callaway M F S/Sgt USAAF 366 p336.htm B17 42107105 Bomb G Sea S of Lolland d040844 b240844 c079.htm Rødby