Sidney Milton Forrester                             Stadil 4 SEP 2013                             Updated: 29 NOV 2021

Airman: a120003.htm Surname: Forrester Init: S M Rank: F/O Service: RAAF Sqdn: 460

P_link: p216.htm Plane: LAN EE138 Operation: Bomb G Crash_site: Near Stadil

Crash_d: d040943 Buried_d: b111111 C_link: c120.htm At_Next: Stadil

S.M. Forrester og resten af besætningen på Lancaster III EE138 blev dræbt, da deres fly styrtede ned her nær Stadil, se Skilt ved Stadiløvej
syd for gården Stadiløvej 8 ved Stadil, dengang ejet af Ingemann Halkjær, nu af hans søn Erling Halkjær. Marken med nedstyrtningsstedet ejes nu af Erik Jepsen.
Flyet med besætning blev totalt knust og forsvandt i det vandfyldte hul, som flyet lavede, da det ramte jorden.

Warrant Officer Sidney Milton Forrester, 21 år, var søn af Milton William Forrester og af Elinor Jessie Forrester, Highgate, South Australia.
Hans navn er på Panel 187 på the
Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på andre flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde:CWGC)

Som skrevet i Stadil - Historien blev trækorset på nedstyrtningsstedet i 1950 afløst af mindestenen. Se teksten her og se fotos fra 15. marts 2008 og 30. juni 2009.

Den 4. september 2008 blev der afsløret nye bronzetavler og en kopi af trækorset, se Stadil - Flyverminde ved en højtidelighed 65 år efter styrtet.
Se tekst på Tavler og kors. Meget mere på
Lancaster EE138 AR-E2 lavet af slægtninge til flyverne. Se også Stadil 4 SEP 2013.
8 flyvere. Se mange links i engelsk version. LAN JA713 fra 7 Squadron gik også tabt - se meget om operationen. p216MACR.

S.M. Forrester and rest of the crew of Lancaster III EE138 were killed, when their plane crashed here near Stadil, see Sign at Stadiløvej
south of the farm Stadiløvej 8 at Stadil, then owned by Ingemann Halkjær, now by his son Erling Halkjær. The field with the crash site is now owned by Erik Jepsen.
The plane with the crew was totally broken to pieces and disappeared in the waterfilled hole made by the plane, when it hit the ground.

Warrant Officer Sidney Milton Forrester, 21, was the son of Milton William Forrester, and of Elinor Jessie Forrester, of Highgate, South Australia.
He is commemorated on the
Runnymede Memorial, Panel 187,  among more than 20,000 other airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
Virtual War Memorial Australia has this.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 36.

As told in Stadil - The story the wooden cross at the crash site in 1950 was replaced by the memorial stone. See the text here and see photos from the crash
site seen on 15 March 2008 and on 30 June 2009. On 4 September 2008 new bronze plaques and a copy of the wooden cross were unveiled, see Stadil Memorial.
See the inscriptions on Plaques and cross.

Lancaster EE138 AR-E2 is a website made by relatives of the airmen with many details including Commemorations in 2008 and 2013, and the Fly Past in 2011.

The website of 460 SQUADRON also tells about Lancaster EE138. See  Lancaster-Archive with an enormous amount of information.
No. 460 Squadron RAAF - Wikipedia * See RAF-Lincolnshire.info about RAF Binbrook * Lancaster Photos * Bomb Berlin  * Google Map 460 Squadron RAAF-DK.
Lancaster III ED138 AR-  took off from RAF Binbrook at 19.58 hrs on 03 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
8 airmen. See also Lancaster photosLAN JA713 of 7 Squadron was also lost - see a lot about the operationp216MACR.
See also Stadil 4 SEP 2013 70 years after the crash and Women.