Stadil 4 September 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LAN EE138  Stadil Flyverminde  Stadil Memorial Updated: 18 FEB 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAN EE138 styrtede ned den 4. september 1943.
 Se Stadil Flyverminde.
70 år senere
 sendte TV/MIDT-VEST 1 min. 27 sek. 70 års mindehøjtidelighed for nedstyrtet fly. Se og udskriv evt. hele talen på dansk.
Omkring 150 mennesker overværede højtideligheden. Se også Kvinder.
Fra venstre ses bronzetavlerne fra 2008, propelbladet klar til afsløring i 2013 og mindestenen rejst i 1950.

LAN EE138 crashed on 4 September 1943. See Stadil Memorial.
70 years later
TV/MIDT-VEST sent 1 min. 27 sec. 70th Commemoration of a crashed plane. See and print all of the speech in English.
About 150 people attended the ceremony. See also Women.
From the left you see the bronze plaques from 2008, the propeller blade ready to be unveiled in 2013 and the memorial stone erected in 1950.