Stadil 4 September 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LAN EE138  Stadil Flyverminde  Stadil Memorial Updated: 15 APR 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAN EE138 styrtede ned den 4. september 1943.
 Se Stadil Flyverminde og hvordan du finder stedet.
70 år senere
 sendte TV MIDTVEST 1 min. 27 sek. 70 års mindehøjtidelighed for nedstyrtet fly. Se og udskriv evt. hele talen på dansk.
Omkring 150 mennesker overværede højtideligheden. Se også Kvinder * Det lange farvel * Bunkerne - Dødens Forposter. 
Fra venstre ses bronzetavlerne fra 2008, propelbladet klar til afsløring i 2013 og mindestenen rejst i 1950.

LAN EE138 crashed on 4 September 1943. See Stadil Memorial and how you find the site.
70 years later
TV MIDTVEST sent 1 min. 27 sec. 70th Commemoration of a crashed plane. See and print all of the speech in English.
About 150 people attended the ceremony. See also Women * Det lange farvel The long Farewell (film, 21 min.)
Bunkerne - Dødens Forposter 
The Bunkers - Outposts of Death

From the left you see the bronze plaques from 2008, the propeller blade ready to be unveiled in 2013 and the memorial stone erected in 1950.