Ringkøbing-Skjern Museum  20 JAN 2015       RKSK        Photos: Anders Straarup             Updated:  07 FEB 2015
 
Næsten klar * LAN+Propel * Bomb Berlin + Shellhuset                    Almost ready * LAN+Propeller * Bomb Berlin + Shell House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskerne bombede Warszawa 1939, Rotterdam, London og Coventry 1940.
Allierede luftstyrker bombede forsyningslinjer mellem Tyskland og tyske tropper
i Sovjetunionen samt et stort antal mål i Tyskland med upræcis tæppebombning
fra stor højde. Hamburg, Berlin og Dresden var vigtige mål. Se links på engelsk.
Der var mange Tab af liv blandt flyverne og mange flere tab blandt tyskere.
8 p216M 04 SEP 1943 LAN EE138 blev skudt ned ved Stadil på hjemvej fra Berlin.

Germans bombed Warsaw 1939, Rotterdam, London and Coventry 1940.
Allied air forces bombed supply lines between Germany and German troops in
the Soviet Union and a great number of targets in Germany with inaccurate
Strategic bombing. See also Civilian casualties of strategic bombing and
Aerial bombing of cities of Europe. Hamburg, Berlin and Dresden were important.
See Loss of Lives among airmen. The loss of German lives was far greater.
8 p216M LAN EE138 was shot down near Stadil returning from Berlin.
 


 

 

 

 

 

 


 


Shellhuset (med camouflagemaling) med
Gestapo's hovedkvarter blev bombet
meget præcist af Mosquitos eskorteret af Mustang jagere. En af dem nødlandede
på hjemvejen fra København ved Lønborg, se
17 p416 21 MAR 1945 MUS KH446.
En kollision med en lysmast fik en Mosquito ud af kurs.Ild og røg fra nedstyrtnings-
stedet fik andre Mosquitos til at kaste bomber mod Den Franske Skole, hvor 100
mistede livet. 11+8 andre danskere og 9 allierede flyvere mistede også livet.

The Shell House (with camouflage paint) with the Gestapo HQ was bombed
very accurately by Mosquitos escorted by Mustang fighters. On the return flight
from Copenhagen one of the Mustangs crash landed, see 17 MUS KH446.
A Mosquito got off course after a collision with a light tower. Smoke and fire from
its crash site made other Mosquitos bomb The French School with the loss of
100 lives. 11+8 other Danes and 9 Allied airmen also lost their lives.