Lancaster III EE138 - Stadil - til Stadil Flyverminde - to Stadil Memorial. Photo: AS, 07APR 2021 Updated:08 APR 2021

Stadil7APR2021

På hjemturen efter et bombetogt til Berlin blev Lancaster III EE138 ramt over Vestjylland og brød i brand. Det styrtede ned her nær vest for Stadil i et vådområde
400 m syd for Stadiløvej 8, 6980 Tim og 400 m nordvest for Stadiløvej 11, se dette foto fra Stadiløvej. Nedstyrtningsstedet er ved buskene set over enden af grøften.
Følg pilen. Efter 250 m (venstre kant af dette foto) fører en smal sti hen til Stadil - Flyverminde, samlet afstand 300 m. Over højre kant af skiltet ses Stadiløvej 8,
hvorfra Ingemann Halkjær så styrtet.
Fra Ringkøbing er det nemt at køre forbi Stadil Kirke, Stadilvej 31, 6980 Tim og ved enden af Møllebyvej at køre 300 m mod syd (til venstre) til dette skilt.

On the return flight from a bombing raid to Berlin Lancaster III EE138 was hit over Jutland and caught fire. It crashed here near Stadil in a rather wet area 400 m
south of Stadiløvej 8, 6980 Tim and 400 m NW of Stadiløvej 11, see this photo from Stadiløvej - from Danish: Path to Memorial Stone. The crash site is at the bushes seen over the end of the ditch. Follow the arrow. After 250 m (at the left edge of this photo) a narrow path leads to Stadil Memorial, total distance 300 m.
Far right is Stadiløvej 8, from which Ingemann Halkjær saw the crash.
From Ringkøbing it is easy to drive past Stadil Kirke - Church, Stadilvej 31, 6980 Tim, and at the end of Møllebyvej you drive 300 m south (left) to this sign.