Stadil - Skilt ved vejen - Sign at the road  2009+2010 Se nyt skilt 2020 - See new sign 2020  Updated:  09 APR 2021

Fotos fra 18 APR 2010 taget her. Nedstyrtningsstedet ses lidt til venstre for midten af foto til
venstre. Ingemann Halkjær så
LAN EE138 styrte ned fra gården midt på højre foto.
Borgmester Torben Nørregaard gav meget hurtigt et positivt svar på mit forslag om at sætte et nyt skilt
op, da han så foto i nederste venstre hjørne i juli 2009! År senere blev 2010-skiltet stjålet! Nyt SEP 2020.

Photos from 18 APR 2010 taken here
. The crash site is seen a little to the left of the centre
of the photo to the left. Ingemann Halkjær saw
LAN EE138 crash from the farm in the photo to the right.
Sti til Mindesten = Path to Memorial Stone.
Mayor Torben Nørregaard was fast to give a positive answer, when he saw the photo at the bottom and
my suggestion to replace the sign in July 2009! Years later the 2010-sign was stolen! New sign SEP 2020.