BBMF Lancaster 2012                                   Photo 2              Photo: Keld Vinther  05 MAY 2012         Updated:  30 OCT 2017

BBMF Lancaster,
se foto af overflyvning af
Dejbjerg Kirkegård
.

Se også Lancaster fotos.

Overflyvningen af udvalgte
steder i Danmark var i
forbindelse med fejringen
af Danmarks befrielse.

BBMF Lancaster,
see photo of flypast of
Dejbjerg Churchyard
.
See also Lancaster photos.

The flypast of selected
sites in Denmark was
in connection with the
commemoration of the
liberation of Denmark.

Den tyske kapitulation blev meddelt i BBC aftennyhederne 4. maj 1945 kl. 20.36, 6 minutter inde i den normale udsendelse.
Se DR om Befrielsen, klik Frihedsbudskabet og hør
"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske styrker i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig."
(Nogle tyskere blev ved med at skyde.
Den 5. maj 1945 blev en B-24 skudt ned af U-534! Sidste flyver blev skudt ned 9. maj 1945 på fototur, 4 dage efter krigens afslutning!)

The German surrender was announced in the BBC evening news on 4 May, 1945. The announcement came at 20.36, 6 minutes after the start of the normal broadcast.
"Just now we have been informed that Montgomery has stated that the German forces in the Netherlands, North West Germany and in Denmark have surrendered."
(Some Germans kept shooting.
On 5 May 1945 a B-24 was shot down by U-534! The last airman was shot down on 9 May 1945, 4 days after the end of the war!)