James V. Verran                                                       Updated: 03 OCT 2021

Airman: o888071.htm Surname: Verran Init: J V Rank: S/Ldr Service: RNZAF Sqdn: 83

P_link: p351.htm Plane: LAN PB292 Operation: Bomb G Crash_site: Høgsholt near Vejle

Crash_d: d270844 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

LAN PB292 eksploderede i luften og vragstykker faldt ned over et stort område nær Vejle. (Kilde: AOD)
En mindesten er nu her nær Høgsholtvej 273, 7100 Vejle, nær nedstyrtningsområdet. Se 4. Maj 2017 af Niels Schaiffel.

5 flyvere omkom, og tyskerne gravede dem ned omkring 20 km mod vest ved Vandel Flyveplads (her).
De blev fundet i 1945, identificeret og begravet ved Randbøl Kirke. Se
hele teksten på mindesmærket.

Squadron Leader (Pilot) James V. Verran, DFC blev taget på sygehuset i Vejle og senere sendt til Tyskland
til Stalag IX-C. (Kilde: Obituary: Squadron Leader Jim Verran)

5 flyvere fra LAN PB292 blev begravet i Randbøl. 2 flyvere blev ført til Tyske krigsfangelejre.

 LAN PB292 exploded in the air and debris fell in a very big area near Vejle. (Source: AOD)
A memorial stone is now here near Høgsholtvej 273, 7100 Vejle, near the crash site area. See Street view.
5 airmen perished, and the Germans dug them down about 20 km to the west at Vandel Airfield (here).

They were found in 1945, identified and buried at Randbøl Church. See all of the text of the memorial here.
See 4. Maj 2017 by Niels Schaiffel.

Squadron Leader (Pilot) James V. Verran DFC was taken to hospital in Vejle and later sent to Germany as a POW
in Stalag IX-C. (Source: Obituary: Squadron Leader Jim Verran)

He died on 25 July 2004. See Obituary: Squadron Leader Jim Verran in The Telegraph on 12 August 2004.

5 airmen from LAN PB292 were buried in Randbøl. 2 airmen were taken to German POW-Camps.

See 5 airmen from this plane among 47 names in London and Horsens * Google Map HorsensEH47
No. 83 Squadron RAFLancaster Photos * p351MACR

Lancaster III PB292 OL-S took off from RAF Coningsby at 2030 hrs on 26 AUG 1944 targeting Königsberg.
(Source: Aircrew Remembered has this) 7 airmen.