William Elmslie Frew                            Updated: 03 OCT 2021

Airman: a074001.htm Surname: Frew Init: W E Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 83

P_link: p351.htm Plane: LAN PB292 Operation: Bomb G Crash_site: Høgsholt near Vejle

Crash_d: d270844 Buried_d: b080946 C_link: c074.htm At_Next: Randbøl

LAN PB292 eksploderede i luften og vragstykker faldt ned over et stort område nær Vejle. (Kilde: AOD)
En mindesten er nu her nær Høgsholtvej 273, 7100 Vejle, nær nedstyrtningsområdet.

5 flyvere omkom, og tyskerne gravede dem ned omkring 20 km mod vest ved Vandel Flyveplads (her).
De blev fundet i 1945, identificeret og begravet ved Randbøl Kirke. Se 4. Maj 2017 af Niels Schaiffel.
Se
hele teksten på mindesmærket. Ved denne flyver er tekstudsnittet og vor befrielse det gjaldt.

Flight Lieutenant (Wireless Operator / Air Gunner) William Elmslie Frew, 19 år, var søn af Thomas og Margaret Swanson Frew; gift med Kathlyn Doris Frew, Speenhamland, Newbury, Berkshire, United Kingdom. Han havde fået tildelt DFC, Distinguished Flying Cross. (Kilde: CWGC)
Se hans navn blandt 47 navne i St. Clement Danes
og i Horsens.

5 flyvere fra LAN PB292 blev begravet i Randbøl. 2 flyvere blev
ført til Tyske krigsfangelejre. Se Lancaster fotos.

 LAN PB292 exploded in the air and debris fell in a very big area near Vejle. (Source: AOD)
A memorial stone is now here near Høgsholtvej 273, 7100 Vejle, near the crash site area.
5 airmen perished, and the Germans dug them down about 20 km to the west at Vandel Airfield (here).

They were found in 1945, identified and buried at Randbøl Church. See 4. Maj 2017 by Niels Schaiffel.
See all of the text of the memorial here. At this airman the extract is  and for our liberation.

Flight Lieutenant (Wireless Operator / Air Gunner) William Elmslie Frew, 19, was the son of Thomas and Margaret Swanson Frew, and the husband of Kathlyn Doris Frew, of Speenhamland, Newbury, Berkshire, United Kingdom.
Awards: DFC, the Distinguished Flying Cross. (Source: CWGC)
See his name among
47 names in St. Clement Danes and in Horsens.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 37.

5 airmen from LAN PB292 were buried in Randbøl. 2 airmen were taken to German POW-Camps.

See 5 airmen from this plane among 47 names in London and Horsens * Google Map HorsensEH47 * No. 83 Squadron RAFLancaster Photos * p351MACR
Lancaster III PB292 OL-S took off from RAF Coningsby at 2030 hrs on 26 AUG 1944 targeting Königsberg. (Source: Aircrew Remembered has this) 7 airmen.