Cyril James Woodmass                         Updated: 11 OCT 2021

Airman: a003019.htm Surname: Woodmass Init: C J Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 57

P_link: p322.htm Plane: LAN ND960 Operation: Minelaying Crash_site: At Nakke/Emtekær

Crash_d: d220544 Buried_d: b220544 C_link: c003.htm At_Next: Assens

”Natten til den 22. maj 1944 nedstyrtede et Lancaster fly på mineudlægningsoperation til Kiel Bugt (her) på en mark ved Nakke/Emtekær,  Tanderup Sogn. Alle ombordværende blev dræbt.
H. de Gray Griffiths og C.J. Woodmass blev begravet den 22. maj 1944, mens der ikke foreligger oplysninger om begravelsesdatoen for de øvrige. Begravelserne synes at være foretaget af den
tyske værnemagt.
” (FAF)

Sergeant (Air Gunner) Cyril James Woodmass, 20 år, var søn af James og
Sarah Ann Woodmass, South Shields, Co. Durham, United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

Se styrtet oplevet af 8-årig dreng, mere om flystyrtet og Jørgen Brandt og afsløring af mindesten.
Se m
onument for de 7 flyvere fra LAN ND960 rejst her i 1946 og Google Map 57 + 630 Squadron.
Se også Natoperationerne 21-22 maj 1944*p322MACR*Lancaster fotos*Minelægningsområder.

“On the night before 22 May, 1944, a Lancaster on a mine laying operation to Kiel Bay (here) crashed into a field at Nakke/Emtekær, the parish of Tanderup. All on board were killed.

H. de Gray Griffiths and C.J. Woodmass were buried on 22 May, 1944, while there is no
information about date of burial for the others. The burials appear to have been carried out by the German Wehrmacht.” (FAF)

Sergeant (Air Gunner) Cyril James Woodmass, 20, was the son of James and Sarah Ann Woodmass, of South Shields, Co. Durham, United Kingdom. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, P1,P119 

See The crash experienced by a boy, 8 years oldmore about the air crash and Jørgen Brandt
and Memorial stone unveiled at Emtekær.

See monument to the 7 airmen from LAN ND960 erected here in 1946. See also Google Map 57 + 630 Squadron. All of them were buried in Assens. Minelaying areas.

Also The night operations 21-22 MAY 1944*
No.57 Squadron - Wikipedia*57 & 630 Squadrons' Association*Lincolnshire Aviation Heritage Centre*Lancaster Photos.
Lancaster I LL960 DX-III
took off from RAF East Kirkby at 21.57 hrs on 21 MAY 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See also p322MACR. 7 airmen.