Lancaster III ND960 - Ved Nakke / Emtekær - Jørgen Brandt In English Opdateret:  19 SEP 2009

LAN ND960 styrtede ned ved Nakke / Emtekær. Jørgen Brandt blev dræbt. Se også Monument og afsløring af mindesten.

Fra Vestfynske mindesmærker vedrørende Besættelsestiden 1940-1945 af Viggo Hansen, Assens til www.airmen.dk  

ASSENS SOCIAL-DEMOKRAT 22.5.1944:

En ung mand dræbt ved britisk flyvers nedstyrtning ved Assens

Den unge mand gik frem til nedstyrtningsstedet, og der skete en mineeksplosion. Maskinen sprængt i stumper og stykker

Der blev i nat kl. 0.27 givet flyvervarsling i Assens. Kort efter begyndte indflyvningerne fra bæltet, og der hørtes gentagne gange kraftig
skydning fra luffen. Kl. 0.40 oplystes himlen af et brandskær. og man hørte en kraftig eksplosion. Egnens befolkning var klar over, at
en flyvemaskine på ny var styrtet ned.

Nedstyrtningen er denne gang sket på en smal markvej, der i Nakke, 8-9 km nord for Assens, forbinder Emtekær og Hjorte. Det drejer
sig om en stor 4-motorers bombemaskine. Den er faldet 400 meter fra de nærmeste ejendomme, og der er derfor ikke anrettet den
samme forfærdelige skade som i Gamtofte (16.5./VH).

Desværre har nedstyrtningen kostet en ung dansk mand livet. Det er den 24-årige forkarl Jørgen A. Brandt, der tjente hos gårdejer
Ejler Bang, Hjorte Nymarksgård. Han var, som den eneste af stedets beboere, gået ud umiddelbart efter nedstyrtningen. Da maskinen
ramte jorden, eksploderede en mine. Jørgen Brandt har sikkert regnet med, at der ikke mere var nogen eksplosionsfare forbundet med
den brændende maskine, og han gik frem mod nedstyrtningsstedet, men da indtraf en ny mineeksplosion, som dræbte den unge mand
på stedet. Hans lig blev fundet og identificeret i løbet af natten. Den forulykkede var søn af gårdejer Brandt, Fangel.

Der ligger endnu to ueksploderede magnetiske miner i nærheden af nedstyrtningsstedet. Flyvemaskinen var sprængt i stumper og
stykker og ligger spredt over et meget stort område. Nedstyrtningsstedet er gårdejer Anders Andersens mark, hvor maskinen lå og
brændte hele natten. På de nærmeste ejendomme, navnlig på Hjorte Nymarksgård og hos gårdejer Martin Jørgensen og gårdejer
Julius Jensen er tage samt vinduer, døre og porte blevet ødelagt, men ingen ejendomme har lidt særlig alvorlig overlast, ligesom der
ikke antændtes ildebrande.