Arthur Wilbert Chesley Bugden            Updated: 11 OCT 2021

Airman: a003013.htm Surname: Bugden Init: AWC Rank: P/O Service: RAF Sqdn: 57

P_link: p322.htm Plane: LAN ND960 Operation: Minelaying Crash_site: At Nakke/Emtekær

Crash_d: d220544 Buried_d: b111111 C_link: c003.htm At_Next: Assens

”Natten til den 22. maj 1944 nedstyrtede et Lancaster fly på mineudlægningsoperation til Kiel Bugt (her)
på en mark ved Nakke/Emtekær,  Tanderup Sogn. Alle ombordværende blev dræbt.
H. de Gray Griffiths og C.J. Woodmass blev begravet den 22. maj 1944, mens der ikke foreligger oplysninger
om begravelsesdatoen for de øvrige. Begravelserne synes at være foretaget af den tyske værnemagt.”
(FAF)

Pilot Officer (Flight Engineer) Arthur Wilbert Chesley Bugden, 29, britisk statsborger, var søn af Gilbert og Elizabeth A. Bugden, og stedsøn af Emily Bugden, Trinity Bay, Newfoundland; gift med Phyllis Bugden,
Trinity Bay, Canada.
(Kilde: CWGC)

Se styrtet oplevet af 8-årig dreng, mere om flystyrtet og Jørgen Brandt og afsløring af mindesten.
Se m
onument for de 7 flyvere fra LAN ND960 rejst her i 1946 og Google Map 57 + 630 Squadron.
Se også Natoperationerne 21-22 maj 1944 * p322MACR * Lancaster fotos * Minelægningsområder. 
7 flyvere. 

“On the night before 22 May, 1944, a Lancaster on a mine laying operation to Kiel Bay (here) crashed
into a field at Nakke/Emtekær, the parish of Tanderup. All on board were killed.
H. de Gray Griffiths and C.J. Woodmass were buried on 22 May, 1944, while there is no information about
date of burial for the others. The burials appear to have been carried out by the German Wehrmacht.
(FAF)

Pilot Officer (Flight Engineer) Arthur Wilbert Chesley Bugden, 29, a citizen of the United Kingdom, was
the son of Gilbert and Elizabeth A. Bugden, and the stepson of Emily Bugden, of Trinity Bay, Newfoundland,
and the husband of Phyllis Bugden, of Trinity Bay, Canada. (Source: CWGC)
There is a land  where those who loved  shall meet to love again.

He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 15.

S
ee The crash experienced by a boy, 8 years oldmore about the air crash and Jørgen Brandt and
Memorial stone unveiled at Emtekær.

See monument to the 7 airmen from LAN ND960 erected here in 1946. See also Google Map 57 + 630 Squadron. All of them were buried in Assens. Minelaying areas.

Also The night operations 21-22 MAY 1944*
No.57 Squadron - Wikipedia*57 & 630 Squadrons' Association*Lincolnshire Aviation Heritage Centre*Lancaster Photos.
Lancaster I LL960 DX-III
took off from RAF East Kirkby at 21.57 hrs on 21 MAY 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See also p322MACR. 7 airmen.