William Thomas Woodall                    Updated: 11 OCT 2021

Airman: a003018.htm Surname: Woodall Init: W T Rank: F/O Service: RCAF Sqdn: 057

P_link: p322.htm Plane: LAN ND960 Operation: Minelaying Crash_site: At Nakke/Emtekær

Crash_d: d220544 Buried_d: b111111 C_link: c003.htm At_Next: Assens

”Natten til den 22. maj 1944 nedstyrtede et Lancaster fly på mineudlægningsoperation til
Kiel Bugt (her) på en mark ved Nakke/Emtekær,  Tanderup Sogn. Alle ombordværende blev dræbt. H. de Gray Griffiths og C.J. Woodmass blev begravet den 22. maj 1944, mens der ikke foreligger oplysninger om begravelsesdatoen for de øvrige. Begravelserne synes at være
foretaget af den tyske værnemagt.”
(FAF)

Flying Officer (Navigator) William Thomas Woodall var fra Canada. (Kilde: CWGC)

Se styrtet oplevet af 8-årig dreng, mere om flystyrtet og Jørgen Brandt og afsløring af mindesten.
Se m
onument for de 7 flyvere fra LAN ND960 rejst her i 1946 * Google Map 57 + 630 Squadron.
Se også Natoperationerne 21-22 maj 1944*p322MACR*Lancaster fotos*Minelægningsområder.

“On the night before 22 May, 1944, a Lancaster on a mine laying operation to Kiel Bay
(here) crashed into a field at Nakke/Emtekær, the parish of Tanderup. All on board were killed.

H. de Gray Griffiths and C.J. Woodmass were buried on 22 May, 1944, while there is no
information about date of burial for the others. The burials appear to have been carried out by
the German Wehrmacht.
(FAF)

Flying Officer (Navigator) William Thomas Woodall was from Canada. (Source:CWGC)
The Canadian Virtual War Memorial has this. He is remembered on The Walls of Names at
the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 118.


See The crash experienced by a boy, 8 years oldmore about the air crash and Jørgen Brandt
and Memorial stone unveiled at Emtekær.

See monument to the 7 airmen from LAN ND960 erected here in 1946. See also
Google Map 57 + 630 Squadron. All of them were buried in Assens. Minelaying areas.

Also The night operations 21-22 MAY 1944*
No.57 Squadron - Wikipedia*57 & 630 Squadrons' Association*Lincolnshire Aviation Heritage Centre*Lancaster Photos.
Lancaster I LL960 DX-III
took off from RAF East Kirkby at 21.57 hrs on 21 MAY 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) See also p322MACR. 7 airmen.