William John Murray    Photo: Mogens Jeppesen     Updated: 30 SEP 2021
                                                                      
Airman:
 a113068.htm Surname: Murray Init: W J Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 51

P_link: p188.htm Plane: HAL HR940 Operation: Bomb G Crash_site: Kær Hestehave

Crash_d: d250743 Buried_d: b290743 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 3-13

 "På vej til Hamburg nedstyrtede et "Halifax" fly den 25. juli 1943 i en frugtplantage i Kær, nord for Sønderborg. Flyet blev skudt ned af en tysk natjager.
5 besætningsmedlemmer omkom straks, mens Sgt Livermore og Sgt McLaughlin hårdt kvæstede og
døende blev kørt til Landshospitalet i Sønderborg.
Jfr. politiets oplysninger døde den sidstnævnte samme dag, Sgt Livermore 2 dage senere, den 27. juli.

Hele besætningen blev begravet af en tysk feltpræst den 29. juli 1943.
Mindesten i Hestehave frugtplantage rejst af U
lkebøl kommune." (FAF)

Sergeant (Pilot) William John Murray, 24 år, var søn af  William og Olive Murray; gift med
Gwendoline Murray, Alcombe, Minehead, Somerset, United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

Mindestenen er rejst her 150 m nord for Arnkilsmaj 2, 6400 Sønderborg.
Nedstyrtningsstedet er ca. 150 m øst for mindestenen.
      

Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, Hærens Sergentskole, dengang i
Sønderborg, lavede Forsvaret lavet informationstavlen sat op her. Zoom. Se p188MACR.
Se Google Map 51 Squadron og Halifax bombefly.
 Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission. 

"Heading for Hamburg on 25 July 1943 a Halifax crashed in an orchard in Kær, north of Sønderborg.
The plane was shot down by a German night fighter.
5 members of the crew perished immediately, while Sgt Livermore and Sgt McLaughlin, severely
wounded and dying, were driven to the hospital in Sønderborg.
According to information from the police, the latter died the same day, Sgt Livermore 2 days later, on
27 July. All of the crew was buried by a German army chaplain on 29 July 1943. Memorial stone in
Hestehave frugtplantage ("Horsegarden orchard") erected by the Municipality of Ulkebøl." (FAF)

Sergeant (Pilot) William John Murray, 24, was the son of William and Olive Murray, and
the husband of Gwendoline Murray, of Alcombe, Minehead, Somerset, United Kingdom. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Ph 2, P 217.

The memorial stone is erected here 150 m north of Arnkilsmaj 2, DK-6400 Sønderborg. The crash site is about 150 m east of the memorial stone.
With files from Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, the Army NCO School, then in Sønderborg,  Danish Defence made the information table placed here. p188MACR.
Halifax II HR940 MH-  took off from RAF Snaith at 22.56 hrs on 24 JUL 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
See No. 51 Squadron RAF - Wikipedia. This Halifax of 51 Squadron took off from Snaith, see also former RAF Snaith. See Google Map 51 Squadron. 7 airmen.