Reginald Ernest Livermore Photo:Mogens Jeppesen  30 SEP 2021
                                                                          
Airman:
 a113066.htm Surname: Livermore Init: R E Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 51

P_link: p188.htm Plane: HAL HR940 Operation: Bomb G Crash_site: Kær Hestehave

Crash_d: d250743 Buried_d: b290743 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 3-11

 "På vej til Hamburg nedstyrtede et "Halifax" fly den 25. juli 1943 i en frugtplantage i Kær, nord for Sønderborg. Flyet blev skudt ned af en tysk natjager. 5 besætningsmedlemmer omkom straks, mens Sgt Livermore og Sgt McLaughlin hårdt kvæstede og døende blev kørt til Landshospitalet i
Sønderborg. Jfr. politiets oplysninger døde den sidstnævnte samme dag, Sgt Livermore 2 dage
senere, den 27. juli.
Hele besætningen blev begravet af en tysk feltpræst den 29. juli 1943.
Mindesten i Hestehave frugtplantage rejst af U
lkebøl kommune." (FAF)

"Livermore indlagt 25. juli 1943 kl. 2.30. Død 26. juli 1943 kl. 23.50. Ved indlæggelsen klar og
orienteret, stærkt medtaget. Pulsen svag og hurtig. Udbredte 2. og 3. grads forbrændinger i ansigt
ned på halsen, i hårbunden samt på venstre side af brystkassen og på underarme og ben. I narkose renses sårene.Der gives saltvandsdrop og blodtransfusion. Tilstanden lidt svingende, urolig, sløjer efterhånden af, dør stille og roligt 26. juli 1943 kl. 23.50." (Museet,Sønderborg Sygehus 16. juni 1998)
 

Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Reginald Ernest Livermore, 31 år, var søn af
Frederick F. og Phyllis M. Livermore; gift med Olive Grace Livermore, Dollis Hill, Middlesex,
United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

Mindestenen er rejst her 150 m nord for Arnkilsmaj 2, 6400 Sønderborg.
Nedstyrtningsstedet er ca. 150 m øst for mindestenen.
 
Se pdf-filer 1997 Ildkuglen kom fra England og 2000 Hun glemmer aldrig Livermore og McLaughlin,
begge fra Sønderborg Ugeavis.

Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, Hærens Sergentskole, dengang i Sønderborg, lavede Forsvaret lavet informationstavlen sat op her. Zoom. Se p188MACR.
Se Google Map 51 Squadron og Halifax bombefly.
 Halifax Print og folk bag en Halifax klar til en mission.

"Heading for Hamburg on 25 July 1943 a Halifax crashed in an orchard in Kær, north of
Sønderborg. The plane was shot down by a German night fighter. 5 members of the crew perished
immediately, while Sgt Livermore and Sgt McLaughlin, severely wounded and dying, were driven to
the hospital in Sønderborg. According to information from the police, the latter died the same day,
Sgt Livermore 2 days later, on 27 July.

All of the crew was buried by a German army chaplain on 29 July 1943. Memorial stone in Hestehave
frugtplantage ("Horsegarden orchard") erected by the Municipality of Ulkebøl." (FAF)

Livermore brought to the hospital on 25 July 1943 at 1.45. Badly wounded with severe burns. He was conscious, when he came to the hospital, but in a very bad
condition. He gets more and more slack and dies quietly and peacefully on 26 July at 23.50. (Source: Museet, Sønderborg Sygehus 10 November 1997)

Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Reginald Ernest Livermore, 31, was son of Frederick F. and Phyllis M. Livermore; husband of Olive Grace Livermore,
of Dollis Hill, Middlesex, United Kingdom. (Source: CWGC)  They shall grow not old

He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 200.

The memorial stone is erected here 150 m north of Arnkilsmaj 2, DK-6400 Sønderborg. The crash site is about 150 m east of the memorial stone.

With files from Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, the Army NCO School, then in Sønderborg,  Danish Defence made the information table placed here. p188MACR.
Halifax II HR940 MH-  took off from RAF Snaith at 22.56 hrs on 24 JUL 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
See No. 51 Squadron RAF - Wikipedia. This Halifax of 51 Squadron took off from Snaith, see also former RAF Snaith. See Google Map 51 Squadron. 7 airmen.