Harry Cousin     Photo: Mogens Jeppesen       Updated:  04 SEP 2018
                                                                 
Airman:
 a113063.htm Surname: Cousin Init: H Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 51

P_link: p188.htm Plane: HAL HR940 Operation: Bomb G Crash_site: Kær Hestehave

Crash_d: d250743 Buried_d: b290743 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 3-13

 "På vej til Hamburg nedstyrtede et "Halifax" fly den 25. juli 1943 i en frugtplantage i Kær, nord
for Sønderborg. Flyet blev skudt ned af en tysk natjager. 5 besætningsmedlemmer omkom straks, mens Sgt Livermore og Sgt McLaughlin hårdt kvæstede og døende blev kørt til Landshospitalet i Sønderborg. Jfr. politiets oplysninger døde den sidstnævnte samme dag, Sgt Livermore 2 dage
senere, den 27. juli.
Hele besætningen blev begravet af en tysk feltpræst den 29. juli 1943.
Mindesten i Hestehave frugtplantage rejst af U
lkebøl kommune." (FAF)

Sergeant (Air Gunner) Harry Cousin var fra United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Mindestenen er rejst her 150 m nord for Arnkilsmaj 2, 6400 Sønderborg. Nedstyrtningsstedet er
ca. 150 m øst for mindestenen.
 Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen,
Hærens Sergentskole, dengang i Sønderborg, har forsvaret lavet hele informationstavlen sat op
her.  Se Google Map 51 Squadron*Halifax bombefly*Halifax Print*folk bag en Halifax klar til en mission.

"Heading for Hamburg on 25 July 1943 a Halifax crashed in an orchard in Kær, north of Sønderborg. The plane was shot down by a German night fighter. 5 members of the crew perished immediately, while Sgt Livermore and Sgt McLaughlin, severely wounded and dying, were driven to
the hospital in Sønderborg. According to information from the police, the latter died the same day,
Sgt Livermore 2 days later, on 27 July. All of the crew was buried by a German army chaplain on
29 July 1943. Memorial stone in Hestehave frugtplantage ("Horsegarden orchard") erected by the Municipality of Ulkebøl." (FAF)

Sergeant (Air Gunner) Harry Cousin was from the United Kingdom. (Source: CWGC)

The memorial stone is erected here 150 m north of Arnkilsmaj 2, DK-6400 Sønderborg.
The crash site is about 150 m east of the memorial stone.

With files from
Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, the Army NCO School, then in Sønderborg, the defence has made the complete information table placed here.
Halifax II HR940 MH-  took off from RAF Snaith at 22.56 hrs on 24 JUL 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) See Halifax Print and Halifax - Bless 'Em All.
See No. 51 Squadron RAF - Wikipedia. This Halifax of 51 Squadron took off from Snaith, see also former RAF Snaith. See Google Map 51 Squadron. 7 airmen.