Ringkøbing-Skjern Museum  JAN 2015  RKSK  Fotos fra museet / Photos from the museum  Updated:  11 DEC 2018
 
Næsten klar * LAN+Propel * Bomb Berlin + Shellhuset               Almost ready * LAN+Propeller * Bomb Berlin + Shell House

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringkøbing-Skjern Museum og udstillingen FLYVERE I NATTEN under konstruktion. Se de 19 fly og hvor de styrtede ned.
Den 18. januar 2015 sendte
TV/MIDT-VEST et TV-indslag 2 min. 10 sek. om hvordan denne Lancaster blev bygget. Se Skilte af aluminium fra flyvrag.
Museumsinspektør Christian Ringskou fortalte om baggrunden for udstillingen. Se også
YouTube: Krigen over Vestjylland. 3 min. 57 sek.
Se i Weekendavisen den 6. marts 2015 Tysk blod på tanden (pdf) af Morten Beiter modtaget fra forfatteren og reaktionen Det gavnede at bombe Hamborg.

Ringkøbing-Skjern Museum and the exhibition BOMBERS IN THE NIGHT under construction. See the 19 planes and where they crashed.
On 18 JAN 2015
TV/MIDT-VEST sent a TV-item 2 min. 10 sec. about how this Lancaster was built. See Signs of aluminium from the wreckage of a plane.
Curator Christian Ringskou told about the background of the exhibition. See also
YouTube: Krigen over Vestjylland. 3 min. 57 sec..
See Weekendavisen on 6 March 2015 Tysk blod på tanden (pdf) by Morten Beiter, in English
A taste of German blood. See also Bombing Hamburg was useful.