Andelskassen i Frederiks - konto til mindesten i Grønhøj   In English   Opdateret:  15 JUL 2013

Indsamlingen til Lancaster R5679 Mindesten anmeldt til Østjyllands Politi og anerkendt 16. november 2012 forestås af
Lancastergruppen med Anders Straarup, Randers, Gerhardt Hørdum og Knud Gaarn-Larsen, Frederiks.

Formål:
MINDESTEN FOR BESÆTNINGEN PÅ LANCASTER R5679
Stenhuggerarbejde på mindestenen. (Stenen, transport og opstilling doneres!) Udgifter til RAF Mindestue i en del af stalden på Grønhøj Kro.
Udgifter til annoncering og afholdelse af afsløringshøjtidelighed. Blomsterhilsen til allierede flyvere.
Lidt svært at bedømme det nødvendige budget, men det bliver under kr 15.000 og måske også lige under 10.000 kr.
Indsamlingen standses, når budgettet er nået. Indsamlingen løber frem til 30. juni 2013.

Bidrag kan være fra folk, firmaer, fonde og andre fra egnen eller resten af Danmark - og fra udlandet, især fra slægtninge til disse flyvere.
Dette er et fælles projekt. Derfor er det vigtigt at få bidrag fra Danmark og fra udlandet. Alle er velkomne til at give deres aktive støtte!

Vi mindes disse 7 flyvere, men indirekte mindes vi alle allierede flyvere, der kæmpede for deres eget land og for Danmark.
Vil du være med til at støtte et minde for allierede flyvere?

Bidrag overføres til konto  59598026314  i  Andelskassen i Frederiks.
Saldo ajourføres løbende. Budgettet er i balance!  Sidste posteringer den 14. juni 2013. Alle regninger betalt. Kontoen lukket.

Saldo 25. november 2012:             kr  110.
-         28. -                                     -    310.
-           7. december 2012:             -    610.
-         11.  -                                    -  1.110.
-         12.  -                                    -  2.568,29
-         28.  -                                    -  3.568,29
-           2. januar 2013                   -  4.068,29
-           4. -                                       4.673,79
-           4. -                                       5.992,28
-           8. -                                       6.282,28          
-           9. -                                       6.332,28                                                    
-         14. -                                       6.443,41
-         21. -                                       6.643,41
-         25. -                                       7.417,08
-         28. -                                     12.417,08
-         31. -                                     12.617,08
-         26. februar 2013                  13.187,08
-         27. -                                     14.881,38
-           6. marts 2013                     14.178,88
-         15. -                                     15.178,88
-         27. -                                     17.178,88
-           3. april 2013                        7.178,88
-         13. maj 2013                          8.872,44
-         29. -                                       6.324,44
-         30. -                                       5.337,44
-           3. juni 2013                          3.966,19
-         10. -                                       2.466,19
-         14. -                                       2.277,19
-         14. -                                             0,00
Se Indsamlingsregnskab Lancastergruppen udarbejdet af Deloitte Silkeborg og underskrifter.