Fly - N * Planes N Fly - S * Planes - S

  Fly - klik Planes - click N - S  
 Updated:
 30 JUL 2020

Kort baseret på DFEV, FAF, FT, MACR og AOD.

Numre til p434 baseret på AOD -
Airwar over Denmark.
5. udgave JAN 2014 med M ved Monumenter for flere fly.
Alle numre ses i Alle fly.

3088 flyvere fra 463 fly er i databasen!
Fly klar har links til alle 156 fly, der ikke er på dette kort.
307 fly på dette kort. 463 i alt. Se Tyske krigsfangelejre.
Klik på kortet og klik på flyets nummer på næste kort.
Se Esbjerg - Varde*RKSK*Als*Shellhuset*Google Map DK


Map based on DFEV, FAF,FT, MACR, and
AOD.
Numbers to p434 based on
AOD - Airwar over Denmark.
5th edition JAN 2014 with M for Monuments at more planes.

All numbers are in All planes. See
91 US planes by BG.
3,088 airmen from 463 planes are in the database!
Planes ready has links to all 156 planes not on this map.
307 planes on this map. Total: 463. See German POW-Camps.
Click on the map and click on a number on the next map.
See Esbjerg - Varde*RKSK*Als*Shell House*Google Map DK

Not on the map (see
Planes ready):
112 The North Sea
  20 The Baltic Sea
   6 The Kiel Bay
   1 The Fehmarn Belt
   1 The Kattegat
   8 The Skagerrak
   4 Landed in England
   1 France
   1 Holland
   2 Unknown
 69 flyvere mindes i Rebild, da de mistede livet under
våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. HVIDSTEN.
De var i disse fly. Se Gram, flyvere og nedkastningsoperationer og
Modstandskamp - Nedkastninger+Sabotage i Historisk Atlas
69 airmen are commemorated in Rebild, as they lost their lives
on flights with weapons to the Danish resistance movement.
They were on these planes See Gram, airmen and supply operations