Tak til de allierede flyvere - tekst          In English     Om mindeceremonier                 Opdateret:  7. juni 2012

Tekst fra
Horsens Folkeblad  5. maj 2011:
Tak til de allierede flyvere
se foto.  

Kommentar:
Jeg skriver om 3.054 flyvere fra 460 fly - og
de fleste af dem kom ned over Danmark.
Se Flyvere 1946. Helge W. Gram regnede ud
at allierede fly foretog henimod 40.000 overflyvninger af Danmark på vej til eller fra bombenedkastninger over Tyskland eller mineudlægninger. Kun en meget lille del af
overflyvningerne var med forsyninger til
dansk modstandsbevægelse.

Philson blev fanget af dansk politi og han
skulle overgives til tyskerne, der gik med på
at vente et par timer, (se P.Høybye 1980)
inden han blev hentet af tyskerne og ført til
Tyske krigsfangelejre! Talerne var meget
bemærkelsesværdige, se mere i min tale
i Korning.

To flyvergrave? Begravelserne fandt sted i
Esbjerg, men der er mindesten ved nedstyrt-
ningsstederne nær Bøgballe og Aale.

Møde med flyvere?
Jeg nævnte Mosquito Aircrew Reunion
i London 16. april 2011, hvor Harington og
Winwood fra Mosquito RS619 talte varmt
om deres tur fra Thy til Sverige i april 1945.

I februar 1944 sprang Lester Schrenk ud over
Thy sammen med resten af besætningen
på den B-17, hvor han var med som skytte -
se B-17 Ball Turret og Ball Turret Gunner.

Vi taler jævnligt sammen over Skype. AS.