Politi                                           In English                                                                Updated:  17 SEP 2013

Dansk politi havde en vanskelig rolle under besættelsen 1940-45! Frem til 29. august 1943 havde den danske regering et stadigt vanskeligere samarbejde med
de tyske besættelsesstyrker. Politiet var loyal over for regeringen. På den anden side var tyskerne indstillet på ikke at være så hårde over for danskerne, at danskere
i stort tal begyndte på sabotage og andre for tyskerne ubehagelige handlinger. Det vigtigste var at bevare Danmark som et roligt land, der kunne levere landbrugs-
produkter uden særlige problemer, så antallet af tyske soldater i landet kunne være så lavt som muligt.

Den 12. september 1941 styrtede HAM AE300 ned ved Hostrup ikke langt fra Vejle. Da Philson, den sidste flyver, efter en stor indsats fra dansk politi og den tyske værnemagt blev taget til fange, blev han af dansk politi indbudt til en middag på Daugaard Kro, inden han blev ført til Tyske krigsfangelejre!

Webster var kommet omkring 300 km fra Sønderjylland til Helsingør, inden han den 20. oktober 1942 blev arresteret af dansk politi. Han blev overgivet til den tyske militære efterretningstjeneste, der sendte kopi af afhøringsrapporten til det danske justitsministerium. Han kunne være blevet skuespiller!

Nogle politifolk hjalp flyvere. I maj 1943 fik Donald V. Smith nye identitetspapirer fra danske politifolk, se Første flyver til Sverige.

Den 29. august 1943 overtog tyskerne magten i Danmark, da den danske regering ikke ville straffe danske sabotører med dødsstraf! Dog fortsatte politiet sit arbejde,
nu ledet af civile danske embedsmænd. Der var ingen ministre, men ministerierne fortsatte. De fleste politifolk ønskede ikke at indfange nedstyrtede flyvere.
I en række tilfælde hjalp politiet flyvere til at flygte!

Den 19. november 1943 blev Mecznik sejlet til Sverige. Turen var planlagt af danske politifolk i samarbejde med kontakter i Sverige.

Den 17. april 1944 blev 2 amerikanske flyvere sejlet med "Svanen" fra Bornholm til Sverige. En ung politimand og en fiskeskipper klarede den farlige transport.
Den 1. juni 1944 valgte Ernst Petersen, Ebbe Hasselholt Jørgensen og andre at blive krigen ud i Sverige. Den dag sejlede de
John Whiteman og 3 andre flyvere fra
B17 42-31619 til Sverige! Og så? Læs mere i Bornholm 1998.

Den 21. april 1944 tilkaldte en mand ved Roskilde politiet, fordi der var ubudne gæster i hans planteskole. De danske politibetjente fandt ud af, at det var amerikanske flyvere - og meget hurtigt fik de via modstandsbevægelsen transporteret Gill og Markowicz til Sverige!

I august 1944 sørgede andre danske politifolk for at 4 flyvere blev sejlet over Øresund til Sverige.
I september 1944 blev 2 flyvere fra
LAN PB436 hjulpet til Sverige. 2 politifolk førte dem som arrestanter fra Hobro til København - se detaljer i Flystyrt, flugt og frelse.

Den 19. september 1944 blev dansk politi sat ud af spillet. Se Deportationen af det danske politi. Af ca. 10.000 danske politifolk blev 1960 arresteret af tyskerne og deporteret til Tyskland. Resten gik under jorden, og en del af dem gik ind i modstandsbevægelsen. I april 1945 hjalp en politimand, der nu var i modstandsbevægelsen, Foster med at komme videre til Sverige.