Albert E. Winwood          Photo from Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig p. 634    Updated: 18 JAN 2023

Airman: v999085.htm Surname: Winwood Init: A E Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 235

P_link: p420.htm Plane: MOS RS619 Operation: Anti ship Crash_site: Tandrup Mark

Crash_d: d050445 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD to S

 Den 5. april 1945 nødlandede MOS RS619 ved Tandrup Mark her overblik her, indflyvning fra øst.                                                           April 1945 - Nykøbing Mors

Det lykkedes Raymond Harington og Bert Winwood at nå Sverige.

Mange danskere hjalp dem! Se mere i de mange links ved flyet MOS RS619. De har begge besøgt Danmark et antal gange siden 1945.

Bert Winwood blev uddannet som navigatør i Canada. Fra 1944 fløj han som navigatør sammen med Ray Harington i en Beaufighter i Nordafrika.

I december 1944 kom de til 235 Squadron Coastal Command, en del af Banff Strike Wing og nu fløj de i en Mosquito, se
Mosquito fotos.

Se et foto af Warrant Officer Bert Winwood i arbejde med at signere plakater for Military Art Company. Han døde i 2012.
Den 16. april 2011 deltog han i
Mosquito Aircrew Reunion 2011 i London 66 år efter nødlandingen i Danmark!

On 5 April 1945 MOS RS619 crash landed at Tandrup Mark
here overview here, heading west.

Raymond Harington and Bert Winwood managed to reach Sweden.

Many Danes helped them! See more in the many links at the plane MOS RS619.

Both of them have visited Denmark a number of times since 1945.

Bert Winwood was trained as a navigator in Canada. From 1944 he flew as a navigator with Ray Harington in a Beaufighter i North Africa.

In December 1944 they were posted to 235 Squadron Coastal Command, part of Banff Strike Wing. Now they flew in a Mosquito, see Mosquito Photos.

See a photo of  Warrant Officer Bert Winwood (and scroll down to Report from the Squadron Operational Record Book) at work signing prints for
the Military Art Company. He passed away in 2012.
On 16 April 2011 he joined the
Mosquito Aircrew Reunion 2011 in London 66 years after the forced landing in Denmark!