Mosquito Aircrew Reunion 2011      Seen on 16 APR 2011 by Anders Straarup         Updated:  01 MAY 2011

Mosquito Aircrew Reunion 16 April 2011                     The crew of MOS RS619:  Flight Lieutenant Ray Harington              Warrant Officer Bert Winwood

 I 2004 indstillede foreningen for Mosquito-flyvere sine aktiviteter på grund af medlemmernes fremskredne alder. Da var der mere end 150 flyvere ved det sidste
årsmøde i Royal Air Force Museum, London.
På initiativ af David A. Coeshall and Andy Dawson kunne mange veteraner, både flyvere og jordpersonnel, sammen med familiemedlemmer, venner og inviterede
gæster nyde nok et gensyn i Royal Air Force Club i London den 16. april 2011. Der var stor stemning blandt deltagerne for en gentagelse i 2012!
Da formand Richard de Boer fra Calgary Mosquito Society nævnte CATP - træningsprogrammet i Canada for flyvere fra hele Commonwealth og nogle allierede lande,
angav omkring et dusin veteraner, at de var der! Træningen blev ikke forstyrret af fjenden!
Den 5. april 1945 nødlandede Mosquito FB VI RS619 med Flight Lieutenant Ray Harington og Warrant Officer Bert Winwood i Thy. 66 år senere taler de stadig varmt
om den danske modstandsbevægelse og folk, der hjalp dem tværs over Nordjylland til Sverige! Se detaljer i nogle beretninger og en TV film på siden MOS RS619.

In 2004 the Mosquito Aircrew Association in the United Kingdom wound up its activities due to the ageing membership. Then more than 150 airmen enjoyed
a final reunion at the Royal Air Force Museum, London.
On the initiative of David A. Coeshall and Andy Dawson another reunion was enjoyed by many aircrew and ground crew veterans together with relatives, friends and
invited guests at the Royal Air Force Club in London on 16 April 2011. The general mood was that the attendants would like it to be repeated in 2012!
When President Richard de Boer of the Calgary Mosquito Society mentioned the Commonwealth Air Training Plan in Canada where aircrew personnel from all of the commonwealth and some allied nations were trained, about a dozen veterans indicated that they were there! The training was not disturbed by enemy activity! CMS.
On 5 April 1945 Mosquito FB VI RS619 force landed with Flight Lieutenant Ray Harington and Warrant Officer Bert Winwood in Denmark. 66 years later they still
speak warmly about the Resistance Movement and people who helped them across Jutland to Sweden! See details in some accounts and a TV film on
MOS RS619.