Svinø 2023   Svinø Kirkegård / Churchyard                                                                                                               Updated:  09 MAY 2023 

I kirken*Velkomst*Ved grave*Mistet flyver*Musik*Flyvevåbnet*En krans*Tale*Bøn*Kirken'Alle grave*Nogle grave*Besætning*Don*Kranse 1+2+3*Kors
In church*Welcome*At graves*Missing Man*Music*RDAF*A wreath*Speech*Prayer*Church*All graves*Some graves*Crew*Don*Wreaths 1+2+3*Cross

 

Svinø 2023  4 Foto: Anders Straarup  4. maj 2023

Hvert år laver Flyvevåbnet den særlige overflyvning
med "Mistet flyver" her.

Se samme formation i Grønhøj, Skarrild og
Svinø 2009.

Det er meget dyrt at udkomme piloter.
Der er måske 500 ansøgere til ca. 10 pladser!

Inden de bedste ansøgere sendes til træning i
U.S.A. skal de have klaret sig meget godt i
de lette skolefly T-17, SAAB Supporter!

Photo: Anders Straarup  4 May 2023

Every year the Royal Danish Air Force makes a
fly-past in the Missing Man formation here.

See the same formation in Grønhøj, Skarrild
and Svinø 2009.

It is extremely expensive to train pilots.There may be 500 applicants for 10 seats! Before the best applicants are sent to training in the U.S.A. they must have performed very well in the light training aircraft
T-17, DANISH BASIC TRAINER!