Svinø 2023   Svinø Kirkegård / Churchyard                                                                                                               Updated:  10 MAY 2023 

I kirken*Velkomst*Ved grave*Mistet flyver*Musik*Flyvevåbnet*En krans*Tale*Bøn*Kirken'Alle grave*Nogle grave*Besætning*Don*Kranse 1+2+3*Kors
In church*Welcome*At graves*Missing Man*Music*RDAF*A wreath*Speech*Prayer*Church*All graves*Some graves*Crew*Don*Wreaths 1+2+3*Cross

 

Svinø 2023  2 Foto: Anders Straarup  4. maj 2023

Efter den højtidelige mindegudstjeneste i
Svinø Kirke gik vi på Svinø Kirkegård.

Oberstløjtnant Per Hinrichsen (pens)  fra
Folk & Sikkerhed, Storstrømmen holdt
denne tale og bød velkommen
til dette program.

Se også En vel besøgt mindehøjtidelighed.

Photo: Anders Straarup  4 May 2023

After the solemn memorial service in
Svinø Kirke we went to Svinø Churchyard.

Lieutenant Colonel Per Hinrichsen (ret.) from
"People and Security, Storstrømmen"
Folk & Sikkerhed, Storstrømmen
held this speech
and welcomed us to this programme.

See also Gallery from the evening in the article
in Danish.