Svinø 2023   Svinø Kirkegård / Churchyard                                                                                                               Updated:  09 MAY 2023 

I kirken*Velkomst*Ved grave*Mistet flyver*Musik*Flyvevåbnet*En krans*Tale*Bøn*Kirken'Alle grave*Nogle grave*Besætning*Don*Kranse 1+2+3*Kors
In church*Welcome*At graves*Missing Man*Music*RDAF*A wreath*Speech*Prayer*Church*All graves*Some graves*Crew*Don*Wreaths 1+2+3*Cross

 

Svinø 2023  9 Foto: Anders Straarup  4. maj 2023

Sognepræst Lars Erik Foged slutter med
en bøn for de faldne flyvere.

Photo: Anders Straarup  4 May 2023

Vicar Lars Erik Foged ended the ceremony
with a prayer for the fallen airmen.