Svinø 2023   Svinø Kirkegård / Churchyard                                                                                                               Updated:  09 MAY 2023 

I kirken*Velkomst*Ved grave*Mistet flyver*Musik*Flyvevåbnet*En krans*Tale*Bøn*Kirken'Alle grave*Nogle grave*Besætning*Don*Kranse 1+2+3*Kors
In church*Welcome*At graves*Missing Man*Music*RDAF*A wreath*Speech*Prayer*Church*All graves*Some graves*Crew*Don*Wreaths 1+2+3*Cross

 

Svinø 2023  13 Foto: Anders Straarup  5. maj 2023

Det meste af besætningen på STI R9261.
Nr. 3 fra højre er C.W. Parish.
Se Om Charles Parish.
Hans niece Ursula og hendes mand besøgte
hans grav her 4. maj 2023.

Bag dem ses minde for Donald V. Smith.
Han gik tværs over Sjælland!

Photo: Anders Straarup  5 May 2023

Most of the crew of STI R9261.
No. 3 from the right is C.W. Parish.
See About Charles Parish.
His niece Ursula and her husband visited his
grave here on 4 May 2023.

Behind them is the memorial to Donald V. Smith.
He walked across Zealand!