Svinø 2023   Svinø Kirkegård / Churchyard                                                                                                               Updated:  22 MAY 2023 

I kirken*Velkomst*Ved grave*Mistet flyver*Musik*Flyvevåbnet*En krans*Tale*Bøn*Kirken'Alle grave*Nogle grave*Besætning*Don*Kranse 1+2+3*Kors
In church*Welcome*At graves*Missing Man*Music*RDAF*A wreath*Speech*Prayer*Church*All graves*Some graves*Crew*Don*Wreaths 1+2+3*Cross

 

Svinø 2023  6 Foto: Karen Straarup  4. maj 2023

Tale af oberstløjtnant Dennis Thagaard,
Stabschef i Flyverhjemmeværnet,
på vegne af Flyvevåbnet.

Bemærk fanerne omkring Opofrelsens Kors.
Via det link kan du høre Frihedsbudskabet.

Photo: Karen Straarup  4 May 2023

Speech by Lieutenant Colonel Dennis Thagaard,
Chief of Air Staff, The Air Home Guard,
on behalf of the Royal Danish Air Force.

Notice the standards around
the Cross of Sacrifice.
Via that link you can see and hear how
the German Surrender was announced.