Svinø 2023   Svinø Kirkegård / Churchyard                                                                                                               Updated:  09 MAY 2023 

I kirken*Velkomst*Ved grave*Mistet flyver*Musik*Flyvevåbnet*En krans*Tale*Bøn*Kirken'Alle grave*Nogle grave*Besætning*Don*Kranse 1+2+3*Kors
In church*Welcome*At graves*Missing Man*Music*RDAF*A wreath*Speech*Prayer*Church*All graves*Some graves*Crew*Don*Wreaths 1+2+3*Cross

 

Svinø 2023  8 Foto: Anders Straarup  4. maj 2023

Tale af medlem af Køng-Svinø Menighedsråd
Lis Birch Christiansen.

Mindegudstjenesten i Svinø Kirke og
kranselægningshøjtideligheden på
Svinø Kirkegård kan kun lykkes med et
fint samarbejde.

Photo: Anders Straarup  4 May 2023

Speech by member of the
Parochial Council of the Parish of Køng-Svinø
Lis Birch Christiansen.

The memorial service in Svinø Kirke and the
wreath-laying ceremony at Svinø Churchyard
is only a success in a fine cooperation.