Stirling IV LJ645 - Skæring near Århus - Crash site    STI LJ645   Photos: AS 02 MAY 2008       Updated: 07 MAR 2021
  

Marker

På vej med våben til Ørting syd for Odder blev STI LJ645 skudt i brand af
tysk flak. Det vides ikke med sikkerhed, om det var fra flakstillinger ved Århus
Havn eller ved Åkrogen. Flyet fortsatte mod nord, hvor det ramte trætoppe ved
huset til venstre for Koldbogaard og styrtede ned mellem huset og Koldbogaard,
se Google Map p426r.

Mindestenen er i markskellet til venstre. Mogens Pouli, 82 år i 2008, ses i midten
af billedet på nedstyrtningsstedet. Det er foran bøgen og de to ege, som hans far plantede ved det mindesmærke med nedstyrtningsdatoen, som han rejste på eget initiativ lige efter krigen. Der har gennem årene været jævnlige kontakter mellem nogle af flyvernes familier og familien på Koldbogaard.
Mogens Pouli died on 28 FEB 2021.

Nedstyrtningsstedet

 On its way to Ørting south of Odder STI LJ645 caught fire after being hit by German flak. It is uncertain if the flak came from flak positions at Aarhus Harbour
or from a position at Åkrogen. The plane flew on to the north, where it hit treetops
at the house to the left of Koldbogaard and crashed between the house and Koldbogård, see Google Map p426r.

The memorial stone is in the field boundary to the left. Mogens Pouli, 82 years old
in 2008, is seen in the middle of the photo at the crash site. It is in front of the
beech and the two oaks, which his father planted at the memorial stone with the crash date erected on his own initiative just after the war. Over the years there
have regular contacts between families of some of the airmen and the family on Koldbogaard. Mogens Pouli died on 28 FEB 2021.