Alfred E. Robbins                                  Updated: 15 SEP 2021               Photo from Gunnar Hounsgaard

Airman: e777022.htm Surname: Robbins Init: A E Rank: F/O Service: RAF Sqdn: 77

P_link: p302.htm Plane: HAL LL235 Operation: Minelaying Crash_site: Sea off Tranerodde

Crash_d: d230444 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

"I forbindelse med en minelægningsoperation natten til den 24. april 1944 nedstyrtede en Halifax ved Traner Odde på Als." (FAF)  
Se Natligt luft-drama - -  og  Google Map p302 Halifax LL235.

Nedstyrtningsstedet var her i havet 200 m fra mindestenen. Se informationstavlen og Flystyrt på Als, informationstavler og Gunnar Hounsgaard.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, har forsvaret lavet hele informationstavlen
sat op
her. Zoom. Mindestenen blev afsløret den 23. april 2005 her 150 m nordvest for Karlsmindevej 21, 6430 Nordborg.
Se program med liste over besætningsmedlemmer.

Flying Officer Alfred Edward Robbins, 21 år, var søn af Albert Edward og Mary Margaret Robbins, Dulwich, London; gift med Ruth Robbins, United Kingdom.
Hæderstegn: DFC, the Distinguished Flying Cross - se Medaljer til Flying Officer A. E. Robbins.

Hans navn er på Panel 208 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)
Dog tyder meget på at det måske var ham, der blev fundet skyllet ind ved Havnbjerg Skov og derpå begravet i Aabenraa som uidentificeret. (Kilde: Se Drama - )

6 flyvere blev dræbt. 2 blev begravet i Aabenraa, 1 i Faaborg, 1 i Assens og 2 har ingen kendt grav. 1 mand blev krigsfange. 7 flyvere.

"In connection with a minelaying operation on the night before 24 April, 1944 a Halifax crashed at Traner Odde on Als." (FAF)
See Drama in the Night - -
and Google Map p302 Halifax LL235.

The crash site was here at sea 200 m from the memorial stone. See the information board and Air crashes on Als, information boards and Gunnar Hounsgaard.
With files from Gunnar Hounsgaard to SSG L.Larsen, PISEK, the Army NCO School the defence has made the complete information board placed here.  Zoom.
A memorial stone was unveiled on 23 April, 2005
here 150 m northwest of Karlsmindevej 21, DK-6430 Nordborg. See programme with list of the crew.

Flying Officer Alfred Edward Robbins, 21, was the son of Albert Edward and Mary Margaret Robbins, of Dulwich, London, and the husband of Ruth Robbins, United Kingdom. Awards: DFC, the Distinguished Flying Cross - see Medals to Flying Officer A. E. Robbins.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 208, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 233.
However, he might be the airman who was washed ashore near Havnbjerg Wood and then buried in Aabenraa as an unidentified airman. (Source: See Drama - )

6 airmen perished. 2 were buried in Aabenraa, 1 in Faaborg, 1 in Assens og 2 have no known graves. 1 airman became a POW.
No. 77 Squadron - Wikipedia* 77 Squadron Association*Halifax*Halifax-BC Museum.Canada* Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum*p302MACR
Halifax V LL235 KN-L took off from RAF Elvington at 21.00 hrs on 23 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK 7 airmen.
Halifax Mk III at YAM, 23 photos *49 airmen of 77 SQN: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.