Edward Noel Thompson   Photo: Mogens Jeppesen   Updated: 15 SEP 2021
                                                                          
 Airman:
 a113126.htm Surname: Thompson Init: E N Rank: F/Lt Service: RAF Sqdn: 77

P_link: p302.htm Plane: HAL LL235 Operation: Minelaying Crash_site: Sea off Tranerodde

Crash_d: d230444 Buried_d: b010544 C_link: c113.htm At_Next: Aabenraa, R 2-1

"I forbindelse med en minelægningsoperation natten til den 24. april 1944 nedstyrtede en Halifax ved Traner Odde på Als." (FAF) Se Natligt luft-drama - -  og  Google Map p302 Halifax LL235.
Nedstyrtningsstedet var her i havet 200 m fra mindestenen. Se informationstavlen og Flystyrt på Als, informationstavler og Gunnar Hounsgaard.
Med filer fra Gunnar Hounsgaard til seniorsergent L.Larsen, PISEK, Hærens Sergentskole, har forsvaret lavet hele informationstavlen sat op her. Zoom.
Mindestenen blev afsløret den 23. april 2005 her 150 m nordvest for Karlsmindevej 21, 6430 Nordborg.
Se program med liste over besætningsmedlemmer.

Sgt E.N. Thompson blev fundet i vandet nær vraget den 27. april 1944. Han blev begravet i Aabenraa
den 1. maj 1944. (Kilde: AOD)
Flight Lieutenant (Pilot) Edward Noel Thompson, 24 år, var søn af Peter og Grace May Thompson,
Grays, Essex, United Kingdom. Hæderstegn:  DFC, Distinguished Flying Cross.
(Kilde: CWGC)

6 flyvere blev dræbt. 2 blev begravet i Aabenraa, 1 i Faaborg, 1 i Assens og 2 har ingen kendt grav.
1 mand blev krigsfange. 7 flyvere.

"In connection with a minelaying operation on the night before 24 April, 1944 a Halifax crashed at
Traner Odde on Als." (FAF) See Drama in the Night - -
and Google Map p302 Halifax LL235.
The crash site was here at sea 200 m from the memorial stone. See the information board and 
Air crashes on Als, information boards and Gunnar Hounsgaard.
With files from Gunnar Hounsgaard to
SSG L.Larsen, PISEK, the
Army NCO School the defence has made the complete information board
placed
here.  Zoom. A memorial stone was unveiled on 23 April, 2005 here 150 m northwest of Karlsmindevej 21, DK-6430 Nordborg. See programme with list of the crew.

Sgt E.N. Thompson was found in the water near the wreckage on 27 April 1944.
He was buried in Aabenraa on 1 May 1944.
Flight Lieutenant (Pilot) Edward Noel Thompson, 24, was the son of Peter and Grace May Thompson,
of Grays, Essex, United Kingdom. Awards: DFC, the Distinguished Flying Cross. (Source: CWGC
A loving son and brother kind. A beautiful memory left behind
He
is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 253.
6 airmen perished. 2 were buried in Aabenraa, 1 in Faaborg, 1 in Assens og 2 have no known graves. 1 airman became a POW.
No. 77 Squadron - Wikipedia* 77 Squadron Association*Halifax*Halifax-BC Museum.Canada* Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum*p302MACR
Halifax V LL235 KN-L took off from RAF Elvington at 21.00 hrs on 23 APR 1944. (Source: Aircrew Remembered has this.) Google Map 77 Squadron DK 7 airmen.
Halifax Mk III at YAM, 23 photos *49 airmen of 77 SQN: 23 buried in Denmark, 4 in Germany, 17 no known grave, 1 prisoner of war and 4 airmen evaded to Sweden.