3 officerer fra HAL BB378 på Sjælland          In English                               Updated:  27 FEB 2015

Danske kilder om officererne fra HAL BB378 - let at sammenligne med Mission til Sjælland fra F/O C.W. Fry.

Fra Anders Bjørnvad: De fandt en vej om de 3 officerer fra HAL BB378 Pilot “Peter” Bartter, Navigator G.T. Fry og Wireless Operator E. Howell:

Ved aftenstid nåede de frem til hovedvej 4 ved Elverdamskroen (her) mellem Holbæk og Roskilde. Her traf de Svend Ove Frederiksen fra Møllegård (her), der var på
vej til et møde. Frederiksen kunne ikke engelsk, men han havde læst en del esperanto. Det samme havde "Peter" Bartter og takket være sprogstudierne kunne de
gøre sig forståelige for hinanden. Da Frederiksen vidste, at parcellist Krügermeier, som boede lige i nærheden, havde opholdt sig en årrække i Staterne og derfor talte
udmærket engelsk, førte han de tre flyvere til Krügermeier. Der blev straks sat mad på bordet og senere anvist sengepladser i et værelse ovenpå. Grev Scheel,
Ryegård, blev ad omveje sat ind i sagen, og søndag morgen kom denne medbringende to sæt tøj, overfrakker og skjorter. Krügermeier leverede selv et sæt tøj.

Søndagsmiddagen stod på kylling, og mens man spiste, bragte radioen en meddelelse angående det strafbare i hjælp til nedstyrtede flyvere. Tyskerne var klar
over, at en 7-8 flyvere måtte være på fri fod, og meddelelsen tog derfor sigte på alle middagsgæsterne, den lød: »Fra tysk side henledes opmærksomheden atter
på, at enhver hjælp, ydet til soldater fra fjendtlige magter, efter tysk krigsret er forbudt og betragtes som hjælp til fjenden, der straffes med strenge straffe, eventuelt dødsstraf.

Enhver, der er vidende om, hvor et medlem af en fjendtlig krigsmagt befinder sig, skal ufortøvet anmelde det til den nærmeste tyske myndighed. Strafbar hjælp til
fjenden er også: at huse de pågældende, overlade dem klæder, penge og fødevarer, enhver art af oplysninger, der ydes dem, og lignende bistand. «

Alle spiste uforstyrret videre hos Krügermeier, der allerede havde overtrådt samtlige de af tyskerne nævnte påbud.

Grev Scheel havde kontaktet sin bror i Roskilde, grev Mogens Scheel, angående transport for de tre flyvere.
Mogens Scheel ringede til stationsleder E. Arboe-Rasmussen og fortalte om sagen. Arboe-Rasmussen satte sig i forbindelse med redningsinspektør Lindell, der
var til fødselsdagsfrokost hos vagtmester Juul Jensen fra Falcks hovedstation. Lindell sagde, at man bare skulle komme med flyverne!

Efter middag holdt derfor en ambulance fra Falck i Roskilde for døren hos Krügermeier. De tre flyvere steg ind og blev kørt til København, hvor de lige nåede at
deltage i sidste del af Juul Jensens fødselsdagsfrokost.

Herfra satte man sig i forbindelse med Stig Jensen, den senere modtagechef for Sjælland. Han sørgede et par dage efter for flyvernes transport til Sverige.