C. W. Fry                                                                                                  Updated: 05 OCT 2021

Airman: v999046.htm Surname: Fry Init: C W Rank: F/O Service: RCAF Sqdn: 138

P_link: p247.htm Plane: HAL BB378 Operation: Drop in DK Crash_site: Near Ugerløse

Crash_d: d111243 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

HAL BB378 var på SOE-mission, da flyet 11. december 1943 nødlandede mellem Ugerløse og Store Merløse her, overblik her nordøst for Bonderupgaard, Bonderupvej 148, 4370 Store Merløse. Position fra David Barry baseret på en detektorsøgning iværksat af Holbæk Museum - se rapporten 
På sporet af Halifax BB378 (pdf - 44 sider) af David Barry, Kalundborg Arkæologiforening, (støtter bl.a. Museum Vestsjælland) modtaget 27 FEB 2015.

Se hvad der skete efter styrtet og se den lange beretning Mission til Sjælland fra F/O C.W. Fry og danske kilder om 3 officerer fra HAL BB378 på Sjælland.
Se også NORDVESTNYT lørdag 28. december 2013: Jørgen Juul om RAF fly skudt ned over Bonderup - og mere (pdf) 70 år efter styrtet. Besøg af Atkins.
Den korte version:
"Den var kort før kl. 02.00 skudt i brand af en tysk Ju88 over Sjællands højeste punkt Gyldenløveshøj (126 m, her) , hvor chefen for  SOE i Danmark Flemming B. Muus skulle være sprunget ud med faldskærm. Nødlandingen forløb perfekt, og få minutter efter stod alle 9 ombordværende uskadte på Bonderupgaards marker og så på det brændende vrag. De allierede flyvere blev inddelt i to hold på henholdsvis 3 og 5 mand, der skulle søge i udpegede retninger efter hjælp fra lokalbeboere, mens Muus selv fortsatte alene mod København. De 3 officerer kom hurtigt i kontakt med personer med nær tilknytning til modstandsbevægelsen, og få dage efter var de udskibet til Sverige. De 5 underofficerer gik det knapt så godt. Søndag den 13. december gik de ind hos en gårdejer i Ølsted (her) ved Frederikssund. Gårdejeren ringede øjeblikkelig til det danske politi og herfra blev den tyske værnemagt underrettet. I løbet af natten blev de 5 flyvere afhentet og overført til Høvelte Kaserne (her)." (FT 88-35-18)
8 flyvere.

HAL BB378 was on a SOE-mission, when the plane on 11 DEC 1943 crash landed between Ugerløse and Store Merløse here, overview here northeast of Bonderupgaard, Bonderupvej 148, 4370 Store Merløse. Position from David Barry based on a metal detector survey initiated by Holbæk Museum, see the report
On the trail of Halifax BB378 (pdf - 44 pages) by David Barry, Kalundborg Arkæologiforening, (supports Museum Vestsjælland) received on 27 FEB 2015.
See AN ANNIVERSARY in 2013 (based on article in the NORDVESTNYT - provided by Nigel Atkins) in Newsletter Spring 2014.

See what happened after the crash and see the long account Mission to Sjaelland from F/O C.W. Fry and Danish sources about 3 officers from HAL BB378.
The short version:
"Shortly before 02:00 it caught fire when attacked by a German Ju88 over the highest point of Sjælland, Gyldenløveshøj (126 m, here), where the chief of SOE in Denmark was to bail out with his parachute. The crash landing was perfect, and few minutes later all 9 on board stood unharmed in the fields of Bonderupgaard, watching the burning wreck. The allied airmen were divided in two teams of 3 and 5 airmen, who were to go in directions pointed out to them to seek help from local residents, while Muus himself went on alone towards Copenhagen. The 3 officers quickly got in touch with people with close ties to the resistance movement, and they were sailed to Sweden a few days later. The 5 NCOs did not have the same luck. On Sunday 13 December they went in to a farmer in Ølsted (here) at Frederikssund. The farmer immediately called the Danish police, and the German Wehrmacht was informed. The 5 airmen were fetched during the night and transferred to Høvelte Barracks (here)." (FT 88-35-18)
See No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield * p247MACR
Halifax * Halifax Print * Halifax - Bless 'Em All *Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum

Halifax II BB378 NF-D took off from RAF Tempsford at 2150 hours on 10 DEC 1943. (Source: Aircrew Remembered has this)    8 airmen.