Lancaster III ED614 - Vester Vedsted                      Esbjerg - Varde                           Updated: 14 MAR 2024

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a014122.htm Cooper J Sgt RAF 103 p151.htm LAN ED614 Bomb G Vester Vedsted d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014123.htm Cramer P J F/Sgt RAAF 103 p151.htm LAN ED614 Bomb G Vester Vedsted d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014124.htm Daley A F/O RAF 103 p151.htm LAN ED614 Bomb G Vester Vedsted d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014125.htm Elkins R G Sgt RAF 103 p151.htm LAN ED614 Bomb G Vester Vedsted d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014126.htm Mackay A I Sgt RAF 103 p151.htm LAN ED614 Bomb G Vester Vedsted d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014127.htm Pettigrew G M P/O RAF 103 p151.htm LAN ED614 Bomb G Vester Vedsted d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a014128.htm Ramsay W D Sgt RAF 103 p151.htm LAN ED614 Bomb G Vester Vedsted d210443 b300443 c014.htm Esbjerg


Se Mindesten for flyverne fra
LAN ED614 rejst her ved nedstyrtningsstedet nær Sprækvej 8, 6760 Ribe her den 21. april 2012. Se højtidelighed den 4. maj 2014.
"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område.

Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse af allierede flyvere under besættelsen (se foto). Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd." (FAF)

LAN ED614 udsendt mod
Stettin (Szczecin) blev ramt af en tysk natjager og styrtede ned ved Vester Vedsted (her), sydvest for Ribe. Alle om bord blev dræbt. (Kilde: FAF) Dog døde Cramer ikke ved styrtet. Han blev hårdt såret kørt til det nærmeste sygehus i Ribe, hvor han døde få timer senere. (Kilde: Aase Kjems)
Se siden Patricks Historie med link til Patrick's Story in full. Se også Luftalarmer i Esbjerg.

7 flyvere. Se Lancaster fotos* Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 *STI BK714 med S/Ldr brev*Kostbar gave på Hitlers fødselsdag*Mads Nielsen*Lynne Truex

See Memorial stone to the airmen of LAN ED614 erected here at the crash site near Sprækvej 8, 6760 Ribe here on 21 April 2012. See ceremony on 4 May 2014.
"At least 17 planes crashed in Danish territory during a great overflight of Denmark on the night before 21 April 1943 targeting Stettin and Rostock.

From 8 of these planes 40 perished airmen were buried in Esbjerg. 37 of them were buried before noon on 30 April 1943 at the greatest interment of allied airmen during the occupation (photo).A German army chaplain took part in the ceremony, and wreaths were laid from the German Wehrmacht and the Town Council of Esbjerg."(FAF)

LAN ED614 heading for Stettin (Szczecin) was hit by a German night fighter and crashed at Vester Vedsted (here), southwest of Ribe. All aboard were killed. (Source: FAF) However, Cramer was not killed in the crash. Severely injured he was taken to the nearest hospital in Ribe where he died a few hours later. (Source: Aase Kjems)
See the page Patrick's Story with link to Patrick's Story in full. See also Air-raid warnings in Esbjerg.

See  No. 103 Squadron RAF - Wikipedia and Lancaster photos. LAN ED614 took off from RAF Elsham Wolds at 2141 hrs. (Source: Aircrew Remembered has this.)  
Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. See also
STI BK714 with account from S/Ldr * Expensive present on Hitler's birthday * Mads Nielsen * Lynne Truex
7 airmen.