Walter Dennis Ramsay     Photo: Knud Riis   Updated: 13 JAN 2019

Airman: a014128.htm Surname: Ramsay Init: W D Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 103

P_link: p151.htm Plane: LAN ED614 Operation: Bomb G Crash_site: Vester Vedsted

Crash_d: d210443 Buried_d: b300443 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg, A. 10. 20

Se Mindesten for flyverne fra LAN ED614 afsløret den 21. april 2012.

"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var
Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område. Fra 8 af disse fly blev i alt 40
dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den
største jordfæstelse af allierede flyvere under besættelsen. Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd." (FAF)


LAN ED614 udsendt mod
Stettin her, blev ramt af en tysk natjager og styrtede ned ved
Vester Vedsted (omkring her), sydvest for Ribe. Alle om bord blev dræbt. (Kilde: FAF)

Sergeant (Observer) Walter Dennis Ramsay, 21 år, var søn af Dr. Archibald Ramsay, M.A., M.B.
og Hilda M. Ramsay, Preston, Lancashire, United Kingdom.
(Kilde: CWGC)

I marts 2014 lykkedes det Tony Ramsay at kontakte Aase Kjems via borgmesterkontoret i Esbjerg. Sergeant Walter Dennis Ramsay var Grandonkel til Tony Ramsay, som på familiens vegne udtrykte taknemlighed for detaljer om flystyrtet og for mindesmærket, der blev rejst.
7 flyvere. Se Lancaster fotos og Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.

See Memorial stone to the airmen of LAN ED614 unveiled on 21 April 2012.

"At least 17 planes crashed in Danish territory during a great overflight of Denmark on the night before 21 April 1943 targeting Stettin and Rostock. From 8 of these planes 40 perished airmen were buried in Esbjerg. 37 of them were buried before noon on 30 April 1943 at the greatest interment of allied airmen during the occupation. A German army chaplain took part in the ceremony, and
wreaths were laid from the German Wehrmacht and the Town Council of Esbjerg." (FAF)

LAN ED614 heading for Stettin here was hit by a German night fighter and crashed at
Vester Vedsted (about
here), southwest of Ribe. All aboard were killed. (Source: FAF)

Sergeant (Observer) Walter Dennis Ramsay, 21, was the son of Dr. Archibald Ramsay, M.A., M.B., and Hilda M. Ramsay, of Preston, Lancashire, United Kingdom. (Source: CWGCWe shall meet again

In March 2014 Tony Ramsay managed to contact Aase Kjems via the office of the Mayor of Esbjerg. Sergeant Walter Dennis Ramsay was the Great Uncle of Tony Ramsay who on behalf of the family expressed gratitude for providing details of the air crash and for erecting the memorial.

See  No. 103 Squadron RAF - Wikipedia and Lancaster photos. LAN ED614 took off from RAF Elsham Wolds at 2141 hrs. (Source: Aircrew Remembered has this.)  
Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. See also
STI BK714 with account from S/Ldr * Expensive present on Hitler's birthday * Mads Nielsen * Lynne Truex
7 airmen.