Stirling III BK714 OJ-L  - Tarp, Esbjerg                      Esbjerg - Varde                            Updated: 18 FEB 2019 

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888214.htm Carter GAC Sgt RAF 149 p153.htm STI BK714 Bomb G Tarp, Esbjerg d210443 o888 o888.htm POW
o888211.htm Dowie A Sgt RAF 149 p153.htm STI BK714 Bomb G Tarp, Esbjerg d210443 o888 o888.htm POW
o888212.htm Herring G W Sgt RAF 149 p153.htm STI BK714 Bomb G Tarp, Esbjerg d210443 o888 o888.htm POW
o888209.htm Howell T L S/Ldr RAF 149 p153.htm STI BK714 Bomb G Tarp, Esbjerg d210443 o888 o888.htm POW
a014106.htm Lewis E Sgt RAF 149 p153.htm STI BK714 Bomb G Tarp, Esbjerg d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
o888210.htm Parker F L Sgt RAF 149 p153.htm STI BK714 Bomb G Tarp, Esbjerg d210443 o888 o888.htm POW
o888213.htm Winston G P/O RAF 149 p153.htm STI BK714 Bomb G Tarp, Esbjerg d210443 o888 o888.htm POW


"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område.
Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse af allierede flyvere
under besættelsen (se foto). Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd." (FAF)

STI BK714 udsendt mod Rostock her fik en voldsom landing (omkring her) nær Esbjerg Lufthavn (i området omkring dette punkt).  
(Kilde: Kortet Flystyrt ved Esbjerg af Torben Thorsen og Morten S. Jensen) Sergeant (Observer) Eric Lewis i flyets næse omkom under landingen.

Se beretning i brev fra Squadron Leader (Pilot) T.L. Howell om flyvningen over Nordsøen og afslutningen her (oversigtskort).
Præcis navigation om natten over åbent hav på en så lang afstand er meget vanskelig!

1 flyver fra STI BK714 er begravet i Esbjerg. 6 flyvere blev som krigsfanger sendt til Tyskland.
Se Tyske krigsfangelejre.
Se Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. Se også Luftalarmer i Esbjerg. 7 flyvere.

"At least 17 planes crashed in Danish territory during a great overflight of Denmark on the night before 21 April 1943 targeting Stettin and Rostock.
From 8 of these planes 40 perished airmen were buried in Esbjerg. 37 of them were buried before noon on 30 April 1943 at the greatest interment of allied airmen
during the occupation  (photo). A German army chaplain took part in the ceremony, and wreaths were laid from the German Wehrmacht and the Town Council of
Esbjerg." (FAF)

STI BK714 heading for Rostock  here had a hard crash landing (about here) near Esbjerg Airfield (in the area around this point)
(Source: The map Air Crashes at Esbjerg by Torben Thorsen and Morten S. Jensen)
Sergeant (Observer) Eric Lewis in the nose turret perished during the landing.

See the account in a letter from Squadron Leader (Pilot) T.L. Howell about the flight across the North Sea and the end here (overview).
Accurate navigation at night over the open sea at a so long distance is very difficult.

1 airman from STI BK714 is buried in Esbjerg. 6 airmen were taken to Germany as POWs.
See German POW-Camps.
See No. 149 Squadron RAF - Wikipedia * Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943 * Air-raid warnings in Esbjerg.
Stirling III BK714 OJ-L took off from RAF Lakenheath at 22.08 hrs on 20 APR 1943 targeting Rostock.(Source:Aircrew Remembered has this+Archive Report) 7 airmen