Patrick Joseph Cramer     Photo: Knud Riis   Updated: 07 JAN 2022

Airman: a014123.htm Surname: Cramer Init: P J Rank: F/Sgt Service: RAAF Sqdn: 103

P_link: p151.htm Plane: LAN ED614 Operation: Bomb G Crash_site: Vester Vedsted

Crash_d: d210443 Buried_d: b300443 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg, A. 10. 26, A+photo

Se Mindesten for flyverne fra LAN ED614 afsløret den 21. april 2012.

"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin
og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område. Fra 8 af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere
begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse
af allierede flyvere under besættelsen. Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev
nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd." (FAF)


LAN ED614 udsendt mod Stettin (Szczecin) blev ramt af en tysk natjager og styrtede ned (her) ved Vester Vedsted
 (her), sydvest for Ribe. Alle om bord blev dræbt. (Kilde: FAF)
Dog døde Cramer ikke ved styrtet. Han blev hårdt såret kørt til det nærmeste sygehus i Ribe, hvor han
døde få timer senere. (Kilde: Aase Kjems) Se også Britiske soldater mindet - en dreng så ham.

Flight Sergeant Patrick Joseph Cramer, 34 år, var søn af Edward og Anastasia Cramer; gift med
Rose Mary Cramer, North Hughenden, Queensland, Australien.
(Kilde: CWGC)

I 2013 blev der kontakt mellem Aase Kjems og Berenice, ældste datter af Flight Sergeant Patrick Cramer. På familiens vegne var hun meget taknemlig for alt det arbejde, der var lagt i at få mindestenen rejst.
I april 2013 overværede Jim Cramer kranselæggelseshøjtideligheden. Hans bedstefar var storebror til
Patrick Cramer. I juni 2013 besøgte Gary, søn af Berenice, og hans datter Vester Vedsted.
Aase Kjems døde 4. august 2014. Ud fra oplysninger fra hende kunne AirmenDK skrive om flystyrtet.
Hendes datter Birte:4. maj 2015 kom Berenice og Gary fra Australien for at deltage i mindehøjtideligheden.
Se Patricks Historie.

7 flyvere. Se Lancaster fotos og Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.

See Memorial stone to the airmen of LAN ED614 unveiled on 21 April 2012.

"At least 17 planes crashed in Danish territory during a great overflight of Denmark on the night
before 21 April 1943 targeting Stettin and Rostock. From 8 of these planes 40 perished airmen were
buried in Esbjerg. 37 of them were buried before noon on 30 April 1943 at the greatest interment of
allied airmen during the occupation. A German army chaplain took part in the ceremony, and wreaths
were laid from the German Wehrmacht and the Town Council of Esbjerg." (FAF)

LAN ED614 heading for Stettin (Szczecin) was hit by a German night fighter and crashed at Vester Vedsted (here), southwest of Ribe. All aboard were killed. (Source: FAF) However, Cramer was not killed in the crash. Severely injured he was taken to the nearest hospital in Ribe where he died a few hours later. (Source: Aase Kjems)
See also British soldiers remembered - a boy saw him.

Flight Sergeant Patrick Joseph Cramer, 34, was the son of Edward and Anastasia Cramer, and the husband of Rose Mary Cramer, of North Hughenden, Queensland, Australia. (Source: CWGC) His duty fearlessly and nobly done, ever remembered
Virtual War Memorial Australia has this.   He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 24 with this miscellaneous information: "His previous operations were mainly with an Australian crew with Marty Ryan as pilot. He had been stood down on the night of his death
due to his leg being in plaster but because Pettigrew's crew was short of a rear gunner, he was detailed plaster and all."

In 2013 a contact was established between Aase Kjems and Berenice, the eldest daughter of F/Sgt Patrick Cramer.  On behalf of the family she was very grateful for
all of the effort and work taken to have the memorial stone erected.
In April 2013 Jim Cramer attended the wreathlaying ceremony. His grandfather was the big brother of Patrick Cramer.
In June 2013 Gary, the son of Berenice, and his daughter visited Vester Vedsted. See Patrick's Story.
Aase Kjems died on 4 August 2014. Based on information from her AirmenDK could write about the air crash.
Her daughter Birte stated that on 4 May 2015 Berenice and Gary came from Australia to attend the memorial ceremony.

See  No. 103 Squadron RAF - Wikipedia and Lancaster photos. LAN ED614 took off from RAF Elsham Wolds at 2141 hrs. (Source: Aircrew Remembered has this.)  
Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. See also
STI BK714 with account from S/Ldr * Expensive present on Hitler's birthday * Mads Nielsen * Lynne Truex
7 airmen.