Halfdan Rasmussen og 2 flyvere                 In English                    Updated:  28 JUL 2015

  Anders Bjørnvad fortæller i De fandt en vej om 2 flyvere fra B17 42-32070, der nødlandede på Lolland den 9. april 1944:

”Tyskerne havde straks efter den 9. april 1944 lavet spærringer ved Storstrømsbroen, vidste Krogh, for at forhindre evt. amerikanske vandringsmænd i at nå til
Sjælland. Før alt igen var normalt ved Storstrømmen, ville Krogh ikke gøre noget forsøg på at komme til København med de to amerikanere.

En skønne dag fik Krogh så besked om, at tyskerne havde hævet afspærringen, og han gjorde sig klar til afrejse. Han sendte sin søster hen på jernbanestationen
for at købe tre 1. klasses billetter til Køben
havn. Desuden ringede han til sin gode ven, forfatteren Halfdan Rasmussen, og bad denne møde op på Hovedbanen,
når toget sydfra ankom. Krogh fortalte, at han ville medbringe en stor pakke! 

Da alt var klart besteg Valley, Hooper og Krogh toget og kørte mod Hovedstaden. Da toget nærmede sig Storstrømsbroen sagtnede det pludselig farten for til sidst
helt at standse. Tyske soldater entrede toget fra flere sider, og alle måtte vise legitimationskort. Også de tre fra Maribo.


De var alle trykkede af situationen — forståeligt nok — men heldet stod de kække bi. Ingen blev fundet mistænkelige.

Gerhard Krogh var meget lettet, da toget igen satte sig i bevægelse. — På Hovedbanegården i København stod Halfdan Rasmussen, hans kone Ester Nagel og en
kvindelig bekendt af Krogh. De var meget spændte på, hvad der var i den store pakke, som Gerhard ville komme med. Halfdan Rasmussen havde en anelse om, at
det nok var slagtemad og var allerede begyndt at slikke sig om munden.

De tre »lollændere« ankom. Overraskelsen hos københavnerne var betydelig, men man enedes da om at gå i byen for at spise. Da en »vild« mand pludselig viftede selskabet om næsen med en pistol, fortrak man dog skyndsomt hjem til Halfdan Rasmussens lejlighed i Store Regnegade.

Opholdet her varede en uges tid. Halfdan og flyverne spillede ludo til den lyse morgen, for at få tiden til at gå, men efterhånden blev den 2-værelses for trang.
Noget måtte gøres for at forsøde ventetiden for flyverne.

Værten og Krogh blev derfor enige om, at flyverne lige så godt kunne se lidt af byen, nu de var her. I de følgende dage gik selskabet derfor på sight-seeing.
Rundetårn, havnen, saboterede fabrikker og hvad nu byen ellers bød på. Man havde daglig kontakt med digteren Morten Nielsen angående transportmuligheder,
ligesom en hr. Trane (m. fl.) ved en samtale sikrede sig, at flyverne var ok.

En formiddag blev flyverne pludselig hentet. Fru Ester så dem forsvinde ned ad gaden med en ledsager. »Speditørerne« sørgede for deres heldige overfart til Sverige.” (DFEV)  

Forfatteren Halfdan Rasmussen elskede fred og var meget imod krig. Næste gang vi synger Livet er en morgengave - - - kan vi tænke på, at når det gjaldt, ville han
også hjælpe allierede flyvere!
 Modstandsdatabasen nævner ham her. Se artiklen De satte livet på spil over Sjælland, trykt i en del Sjællandske Medier 9. april 2014.
Se også Halfdan Rasmussen-tekst i Ryvangen