4000 lb bomb "Cookie" - 4000 punds bombe        LAN R5702                                      Updated:  27 SEP 2012

                 Photo from Leif Gr. Thomsen                                                   Photo from Leif Gr. Thomsen                                    Anders Straarup, September 2009
         


1. Krater efter 4000 punds bombe kastet af
LAN R5702 lige før styrtet. Samme type som Bomben i Vorup.
2. Fragment af 4000 punds bomben
kastet af LAN R5702. 30 mm hul! Proskurniak nævnte en ME, se nedenfor.
3. En Mosquito i
De Havilland Aircraft Heritage Centre  med en bombe, diameter 75 cm, længde 275 cm.
Blåt skilt: "4000 pd. bombe
. Kastet af hovedstyrke-Mosquito-fly. Dette var samme vægt som bomber fremført af  Flyvende Fæstninger på deres langdistance bombetogter." Besætning? MOS 2 flyvere. B-17 10 flyvere!

1. Crater made by the 4,000 lb "Cookie" dropped by LAN R5702 just before the crash. See the Bomb in Vorup.
2. Fragment of the bomb dropped by
LAN R5702. A 30 mm hole! A MK 108 cannon in Me110 or Me109?
3. A Mosquito at De Havilland Aircraft Heritage Centre with a bomb, diameter 75 cm, length 275 cm.
The blue sign: "
4000 lb bomb "Cookie". Dropped by main force Mosquitoes. This was the same weight of bombs carried by Flying Fortresses on their long distance raids." Crew? MOS 2 airmen. B-17 10 airmen!