Thomas Mairs                                                                                            Updated: 15 MAR 2023

Airman: e777186.htm Surname: Mairs Init: T Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 138

P_link: p143.htm Plane: HAL DT620 Operation: SOE to PL Crash_site: Off Store Heddinge

Crash_d: d140343 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

"Under en SOE-flyvning til Polen med våbenforsyninger blev Halifax DT620 skudt ned over Stevns. Flyet nedstyrtede den 14. marts 1943 kl. 21.45
på 7-8 m vand ved Harvig. Alle ombordværende blev dræbt." (FAF) 21.42 den 14 MAR 1943 af Oblt Martin Drewes fastslår Luftwaffe Night Fighter Claims.
Se Google Map p143 HAL DT620. Zoom. SDFE-kort HAL DT620 (Navnet ROSS over navnet MAIRS mangler). Overblik over besætningen.

Se 5 sider om Halifax II DT620 skudt ned over Østersøen ud for Stevns 14/3-1943 mest af Niels B. Pedersen (kort navn 5HALsn). Se FLUKO - tysk kort.

Se kommentar af Anders Straarup at Sgt Thomas Mairs må være begravet på Bispebjerg Kirkegård.

Flyvehistorisk Tidsskrift skriver: ”I den efterfølgende måned drev 6 lig i land langs kysten, og alle blev begravet på Bispebjerg kirkegård. Blandt de 6 var
flyets ene skytte Sgt. Thomas Mairs, der drev i land ved Harvig (omkring her) den 24. april. Ifølge engelske rapporter blev liget identificeret på
Store Heddinge Sygehus, men Sgt. Mairs er dog stadig begravet som ukendt på Bispebjerg.” (FT 88-31-6)
Kommentarer: Chambers blev begravet i Fjelie i Sverige og 5 andre på Bispebjerg Kirkegård, se PLAN.
Her hviler også en "
Ukendt engelsk flyver (fundet 24. april 1943) Nedstyrtet med fly, druknet. Begravet 28. april 1943." Det kan ikke fastlås sikkert, at
det er Thomas Mairs! Se
tekst og dokumenter om flyet og fotos af Sgt Mairs indsamlet af Niels B. Pedersen.

Sergeant Thomas Mairs, 23 år, var søn af Charles Frederick og Sarah Elizabeth Mairs, Warrington, Lancashire, United Kingdom.
Hans navn er på Panel 158 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)
Fra HAL DT620 blev 5 flyvere begravet på Bispebjerg og 1 i Sverige, mens 1 har ingen kendt grav. 7 flyvere. 

"Halifax DT620 was shot down over Stevns on a SOE-operation to Poland with supplies of weapons. The plane ditched on 14 March 1943 at 21:45
in the sea at Harvig at a depth of 7-8 m. All on board were killed." (FAF) 21.42 on 14 MAR 1943 by Oblt Martin Drewes states Luftwaffe Night Fighter Claims.
See Google Map p143 HAL DT620. Zoom. SDFE-map HAL DT620 (The name ROSS above the name MAIRS is missing). Overview of the crew. MAIRS-pages

See 5 pages about Halifax II DT620 shot down over the Baltic Sea off Stevns on 14 March 1943 mostly by Niels B. Pedersen (short name 5HALsd).
See also a comment by Anders Straarup stating that Sgt Thomas Mairs must be buried in Bispebjerg Cemetery - and the reply from the CWGC!

(Danish) Aviation Historical Review writes:
"6 bodies were washed ashore along the coast during the following month, and all of them were buried in Bispebjerg Cemetery. Among the 6 was
Air Gunner Sgt Thomas Mairs who drifted ashore at Harvig (about here) on 24 April. According to English reports his body was identified in
Store Heddinge Hospital. However, Sgt Mairs is still buried as Unknown in Bispebjerg." (FT 88-31-6) Comments: Chambers was buried in Fjelie in
Sweden and 5 others were buried in Bispebjerg Cemetery, see PLAN.
Here also rests an "Unknown English airman (found 24 April 1943). Crashed with an aircraft, drowned. Buried on 28 April 1943."  However, it is not possible to
establish with certainty that it is
Thomas Mairs! An exhumation team worked on 18 NOV 1946, a day with 8 hours of daylight, see Casualty Enquiry D.122 par. 4.
See
text and documents and photos of Sgt Mairs collected by Niels B. Pedersen.

The Canadian Virtual War Memorial has this about Sergeant Donald Robin Ross and about others buried in Bispebjerg Cemetery, including Sgt Thomas Mairs
and this - see Digital Collection Crew List 1943 * Crew List 1949 * Casualty Enquiry D.122 * Amendment to D.122 * Funeral Bispebjerg - about F/Sgt E.S. Masson
and other crew members, documents copied to AirmenDK to make them easier to read.


Sergeant Thomas Mairs, 23, was the son of Charles Frederick and Sarah Elizabeth Mairs, of Warrington, Lancashire, the United Kingdom.
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 158, among more than 20,000 airmen, who have no known grave. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 203.

5 airmen from HAL DT620  were buried in Bispebjerg and 1 in Sweden, while 1 has no known grave. See p143MACR about this crew and FLUKO - German map.
Halifax Print * Halifax - Bless 'Em All * Lancaster+Halifax * Tempsford Special Duties Squadrons * 35 Airmen shot down over Denmark on SOE Missions to Poland 
Special Operations Executive * No. 138 Squadron * RAF Tempsford * Roll of Honour, Tempsford   7 airmen.