Halifax II DT620 - Off Store Heddinge HAL DT620 * Mairs  Updated: 31 JAN 2020
   Halifax II DT620 skudt ned over Østersøen ud for Stevns 14/3-1943                  Halifax II DT620 shot down over the Baltic Sea off Stevns on 14 March 1943

Flyvehistorisk Tidsskrift

FT 88-31-6 = Flyvehistorisk Tidsskrift 1988 side 31, fly 6.

P143 FT-88-31-6

Se også FLUKO HAL DT620
- et tysk kort fra den nat og
Google Map p143 HAL DT620


Citeret i teksten om

Air Gunner Sgt Thomas Mairs:

”I den efterfølgende måned drev 6 lig
i land langs kysten, og alle blev begravet på Bispebjerg kirkegård.

Blandt de 6 var flyets ene skytte
Sgt. Thomas Mairs, der drev i land
ved Harvig (omkring her) den 24. april.

Ifølge engelske rapporter blev liget identificeret på
Store Heddinge Sygehus, men Sgt. Mairs er dog stadig begravet som ukendt på Bispebjerg.” (FT 88-31-6)

Flyvehistorisk Tidsskrift = (Danish) Aviation Historical Review

FT 88-31-6 = (Danish) Aviation Historical Review 1988 page 31, plane 6.

No. 6
14-15 March 1943 (21.42 hrs.) Harvig, 5 km SE of Store Heddinge
Halifax B.II DT620 (NF-T)

138 Special Duty Squadron, No. 3 BG, Tempsford, Beds.
(SOE-mission to "Slate" in Poland)

1 MIA and 6 KIA (5 Bispebjerg and 1 Fjelie near Malmø, Sweden)
FAF, p. 115 = Faldne allierede flyvere - Fallen Allied Airmen page 115.

On a flight to Poland the plane was tracked by German radar over North Funen.
A German night fighter intercepted it over Zealand and shortly after the plane with
weapons was shot down in flames. Next day pieces of wreckage were found at a depth of 6-7 m about 300 m off the coast near Harvig.

See also FLUKO HAL DT620 - a German map from that night and
Google Map p143 HAL DT620


QUOTED in the text about Sgt Thomas Mairs:

"6 bodies were washed ashore along the coast during the following month,
and all of them were buried in Bispebjerg Cemetery.

Among the 6 was Air Gunner Sgt Thomas Mairs who drifted ashore at
Harvig (about here) on 24 April.

According to English reports his body was identified in Store Heddinge Hospital.

However, Sgt Mairs is still buried as Unknown in Bispebjerg." (FT 88-31-6)