Fliegerhorst Grove - Flyvestation Karup - Karup Lufthavn - Midtjyllands Lufthavn        Updated: 11 JUN 2022
 

I 1940 begyndte tyskerne at bygge en flyveplads i centrum af Jylland ved Karup. Landingsbanerne er stadig her.

Arne Mosgaard har beskrevet flyvepladsens historie i detaljer i 4 pdf-filer. Der var nogle angreb på Grove, se Grove 26 SEP 1944 fotos og CP: Mosquitoes og Grove.
Se også LAN LM116 styrtet ned nær Karup og LAN R5679 styrtet ned ved Grønhøj.
Se Fliegerhorst Grove Del 1 14,6 MB * Fliegerhorst Grove Del 2 13,17 * Grove Kapitulation 4.51 * Avisklip Fliegerhorst Grove - Karup Flyveplads 13,3 MB

Godt 7 km fra flyvepladsen oprettede tyskerne en Attrap flyveplads NNE for Grove/Karup * Luftwaffe1944*RAF1954*SDFE1999*KRAK1954/2018*JU 88 Grove

Se RADAR Stations og
photo of Hans Hermann Müller's JU 88 i april 1945 på Fliegerhorst Grove og Lester Schrenk og Hans Hermann Müller i 2012 + film!

Se Wikipedia Fliegerhorst Grove der nu er blevet til den militære base Flyvestation Karup med Helicopter Wing Karup og den civile Midtjyllands Lufthavn (her)

En del af det militære område rummer
Helicopter Wing Karup. Se også Karup Flymuseum/Gedhusmuseet, Herningvej 48,7470 Karup) og Draken Team Karup
samt Flyvevåbnets Historiske Samling, postadresse Bygning 463, Herningvej 47, 7470 Karup J, og Flyvevåbenmuseet ved siden af Danmarks Flymuseum i Stauning.

I januar-februar 2014 sendte
TV/MIDT-VEST serien af Uffe Bregendahl Fliegerhorst Grove 1 1940-1942 2 1942-1943* 3 1943-1944 * 4 1944-1945 * 5 1945-


In 1940 the Germans began construction work on an airfield at the centre of Jutland near Karup. The runways are still here.

There were some raids on Fliegerhorst Grove, see Grove 26 SEP 1944 photos and Carsten Petersen: Mosquitoes and Grove.

Arne Mosgaard
has written the story in details, see
Airbase Karup. You may study the links in Danish with a number of photos.
See also LAN LM116 crashed near Karup and LAN R5679 crashed at Grønhøj.

4.75 miles from the airfield the Germans made a Decoy A/F NNE of Grove/Karup * Luftwaffe1944*RAF1954*SDFE1999*KRAK1954/2018*JU 88 Grove                         

JU 88G of 11./NJG3, Grove 1945 (important details in the photo of Hans Hermann Müller's JU 88), flown by Oberleutnant Hans Hermann Müller when he shot
down B17 42-31377. Confirmed by HHM in a letter to Les Schrenk at Christmas 2012. See also HHM in
Aalborg2 1940-45.                        See Radar Stations.
See Lester Schrenk and Hans Hermann Müller in 2012+film!

See also GYGES - Fliegerhorst Grove. Now the military part is Air Base Karup with Helicopter Wing Karup and the civilian part has become Midtjyllands Airport (here).
See Karup Flymuseum/Gedhusmuseet, Herningvej 48,7470 Karup) and Draken Team Karup. Guide to the Royal Danish Air Force Museum at Danmarks Flymuseum.

In January-February 2014 TV/MIDT-VEST sent Fliegerhorst Grove 1 1940-1942 2 1942-1943* 3 1943-1944 * 4 1944-1945 * 5 1945- by Uffe Bregendahl.