Rowland T. Williams                          Updated: 23 JAN 2023                                             Photo from Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Airman: v999022.htm Surname: Williams Init: R T Rank: F/Sgt Service: RAF Sqdn: 65

P_link: p317.htm Plane: MUS FZ110 Operation: Day ranger Crash_site: Near Hjallerup

Crash_d: d170544 Buried_d: v999 C_link: v999.htm At_Next: EVD

8 Mustangs angreb tyske fly ved Aalborg den 17. maj 1944. Se detaljer ved de 2 RAF fly, der gik tabt under angrebet.

MUS FX993 blev skudt ned omkring her, mens MUS FZ110 nødlandede ved Hjallerup her og piloten
F/Sgt R. T. Williams nåede Sverige efter en lang tur.

Rowland T. Williams landede her og gik 300 m mod vest til vandhullet, hvor han efterlod noget af sin uniform, inden han fortsatte endnu 500 m mod vest (ingen motorvej dengang!) til  gården her Store Kærsgaard, Tryvej 9, 9320 Hjallerup,
hvor han første gang mødte familien Aaen. Dengang var Knud Aaen 12 år. I 1986 var Williams igen på besøg på egnen, hvor han mødte en del af de mennesker, der havde hjulpet ham 42 år tidligere. (Kilde: Knud Aaen) Se Flugtruten.

Jens Ingemann Jørgensen boede ved Gaardbogaard her 4 km vest for Aalbæk her. Han hjalp også!
Se filer om Jens Ingemann Jørgensen og hans hjælp,
som var så værdifuld, at han fik diplomer fra Dwight D. Eisenhower, øverstkommanderende og sir Arthur Tedder, næstkommanderende for styrker i Europa.
Se artiklen Rowland T. Williams' Danmarksbesøg i foråret 1944 af Verner Jensen, Ole Rønnest og
Jørgen Peder Clausager i Årbog 1992 fra Sæby Museum.
Se også beretning af Harriet Eriksen modtaget 7/11 2011 fra Niels Nørgaard Nielsen, der renskrev lydbåndet, hvor
hun fortæller om kontakt med en allieret flyver.
Rowland T. Williams døde den 5. marts 2008, fortæller hans ven Ole Rønnest til www.airmen.dk.  -  Se Fotos af hans fly  og  P-51 Mustang - Photos.
Se artikel Den lange vej hjem og filmene i LUFTENS HELTE Den lange vej hjem samt Angrebet på Aalborg Flyveplads og Nedkastningen ved Madum Sø -
Research, interviews og redigering er foretaget af Candofilm. Artiklen er skrevet af Josefine Brader. Indgår i TV2Nord tema 75-året for befrielsen. p317MACR
1 flyver.

8 Mustangs attacked German planes at Aalborg on 17 May 1944. See details at the 2 RAF planes which were lost during the attack.

MUS FX993 was shot down maybe about here, while MUS FZ110 crash landed at Hjallerup here and the pilot F/Sgt R.T. Williams reached Sweden after a long journey.

Rowland T. Williams landed here and walked 300 m west to the water hole, where he left some of his uniform, before he went on another 500 m to the west (no
motorway then!) to the farm here Store Kærsgaard, Tryvej 9, 9320 Hjallerup, where he met the Aaen family for the first time. Then Knud Aaen was 12 years old.
In 1986 Williams revisited the area, where he met a number of the people who had helped him 42 years earlier. (Source: Knud Aaen)
See the escape route.

Jens Ingemann Jørgensen lived at Gaardbogaard here 4 km west of Aalbæk here. He also helped! See files about Jens Ingemann Jørgensen and his assistance
which was so valuable that he got citations from Dwight D. Eisenhower, Commanding General and sir Arthur Tedder, Deputy Supreme Commander in Europe.
See the article Rowland Williams' Visit to Denmark during the Spring of 1944
by Verner Jensen, Ole Rønnest and Jørgen Peder Clausager in Yearbook 1992 from Sæby Museum.
Rowland T. Williams died on 5 March 2008, his friend Ole Rønnest told www.airmen.dk.
See also Escape of the dancing pilot and  Photos of his plane  and  P-51 Mustang - Photosp317MACR 1 airman.