Halifax II JD 156 - Off Norsminde                                                                Updated: 05 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a075001.htm Bradley J R F/O RCAF 138 p222.htm HAL JD156 SOE to PL Off Norsminde d160943 b041043 c075.htm Randers Nordre
o888002.htm Francis S Sgt RAF 138 p222.htm HAL JD156 SOE to PL Off Norsminde d160943 o888 o888.htm POW
a019042.htm Johnston H Sgt RAF 138 p222.htm HAL JD156 SOE to PL Off Norsminde d160943 b131143 c019.htm Frederikshavn
o888004.htm Jones G T F/Sgt RAF 138 p222.htm HAL JD156 SOE to PL Off Norsminde d160943 o888 o888.htm POW
o888003.htm Quinlivan D R F/Sgt RAF 138 p222.htm HAL JD156 SOE to PL Off Norsminde d160943 o888 o888.htm POW
e777001.htm Snook G E F/Sgt RAAF 138 p222.htm HAL JD156 SOE to PL Off Norsminde d160943 e777 e777.htm NO KNOWN
o888001.htm Trotter L A F/Sgt RAF 138 p222.htm HAL JD156 SOE to PL Off Norsminde d160943 o888 o888.htm POW


Natten til den 17. september 1943 blev HAL JD156 på vej til Polen skudt i brand af en tysk natjager. Det var på SOE flyvning med forsyninger til den
polske modstandsbevægelse - til "Flat 5" siger Flyvehistorisk Tidsskrift. Flyet gik i havet ca. 7 km ud for Norsminde ved Norsminde Flak, omkring her.
(Kilde: Artikel.)
Se Artikel af Kirsten Williams om RAF flyvere fra bogen Før og nu i arkivets tid 11.11.1967-11.11.2017, ISBN: 978-87-970227-0-2  Udgiver: Støttefonden for
Beder-Malling Egnsarkiv. Se Luftfoto Samsø og Norsminde. Se Print af en Halifax.

"Liget af F/O James Reid Bradley drev lørdag den 2. oktober 1943 i land ved Særbæk på Helgenæs og blev begravet på Nordre Kirkegård i Randers mandag den 4. oktober 1943. Radiooperatøren, Sgt. Henry Johnston blev i november 1943 fundet drivende i Kattegat (ud for Norsminde, siger FAF) og ført til Frederikshavn, hvor
han blev begravet lørdag den 13. november. Den ene skytte, F/Sgt. G.E. Snook savnes." (FT 90-64-16)  Fly klar.
Se "Der kom brev fra Canada" pdf Randers Amtsavis 18 FEB 2017. Se også Foto og brev fra hans søster.

"Fire besætningsmedlemmer, hvoraf den ene var såret, blev reddet i land af fire danskere, der var taget ud i en fiskerbåd. Flyverne var meget forkomne efter at have
drevet om i deres redningsveste. I Norsminde blev de ført til kroen, hvor de blev gæstfrit beværtet. Kort tid efter blev de afhentet af tyskerne." (FT 90-64-16) De blev
ført til Tyske krigsfangelejre som angivet i Lost Bombers: "Sgt S.Francis blev interneret i lejrene L6/357 med F/S G.T.Jones. F/S D.R.Quinlivan i lejrene L6/L4.
F/S L.A.Trotter i lejr 4B. Rapporteret som 'forbrændt'.

1 flyver fra HAL JD156 blev begravet i Randers og 1 i Frederikshavn. 1 flyver forsvandt i havet. 4 blev reddet og taget til fange. (Kilde: FAF)  7 flyvere. 

On the night before 17 September 1943 HAL JD156 on its way to Poland was shot ablaze by a German night fighter. It was on an SOE operation with supplies for
the Polish resistance - "Flat 5" says (Danish) Aviation Historical Review (FT). The plane ditched in the sea about 7 km off Norsminde at Norsminde Flak, about here.
(Source: Article.) See aerial photo Samsø and Norsminde.

"On Saturday 2 October 1943 the body of F/O James Reid Bradley drifted ashore at Særbæk, Helgenæs. He was buried in Randers North Cemetery on Monday 4 October 1943. Wireless Operator Sgt Henry Johnston was found drifting in the Kattegat (off Norsminde, FAF says) and taken to Frederikshavn, where he was buried
on Saturday 13 November 1943. Air Gunner G. E. Snook is missing." (FT 90-64-16)
See A letter from Canada translated from "Der kom brev fra Canada" pdf Randers Amtsavis 18 FEB 2017. See also Photo and letter from his sister.

"Four crew members, one of them injured, were rescued at sea by four Danes in a fishing boat. The airmen were perished with cold, as they had been drifting in their
life jackets. In Norsminde they were taken to the inn, where they were welcomed with great hospitality. Shortly after they were fetched by the Germans." (FT 90-64-16)
They were taken to
German POW-Camps as told in Lost Bombers: "Sgt S. Francis was interned in Camps L6/357, with F/S G.T.Jones. F/S D.R.Quinlivan in Camps L6/L4. F/S L.A.Trotter in Camp 4B. Reported as 'burnt'.

1 airman from HAL JD156 was buried in Randers and 1 in Frederikshavn. 1 airman disappeared at sea. 4 were rescued and captured. (Source: FAF)

See No. 138 Squadron Wikipedia*Halifax*Halifax Print*Halifax - Bless 'Em All*British Commonwealth Air Training Plan.
See also  Tempsford Special Duties Squadrons * Roll of Honour, Tempsford 
Halifax II JD156 NF-W
took off from RAF Tempsford at 1826 hrs on 16 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.