James Reid Bradley                Updated: 05 OCT 2021

Airman: a075001.htm Surname: Bradley Init: J R Rank: F/O Service: RCAF

Sqdn:
 138 P_link: p222.htm Plane: HAL JD156

Operation:
 SOE to PL Crash_site: Off Norsminde

Crash_d: d160943 Buried_d: b041043 C_link: c075.htm At_Next: Randers Nordre

Natten til den 17. september 1943 blev HAL JD156 på vej til Polen skudt i brand
af en tysk natjager. Det var på SOE flyvning med forsyninger til den
polske modstandsbevægelse - "Flat 5" siger Flyvehistorisk Tidsskrift.
Flyet gik i havet ca. 7 km ud for Norsminde syd for Århus, måske omkring her.

"Liget af F/O James Reid Bradley drev lørdag den 2. oktober 1943 i land ved Særbæk på Helgenæs og blev begravet på Nordre Kirkegård i Randers mandag den 4. oktober 1943."  (FT 90-64-16) Fundet måske omkring her nær Særbækvej.
Randers Amtsavis den 4. oktober 1943: "Ved Særbæk paa Helgenæs drev i Lørdags Morges et stærkt opløst Lig af en canadisk Flyver i Land. - - Liget er lagt i Kiste og
stillet ind i Særbæk-Huset (Særbækvej 12, 8420 Knebel her, overblik her og her)."
(Det er 700 m nordvest for Helgenæs! Intet i aviser om begravelsen i Randers.)

Da der i 1945 oprettedes en særlig mindelund på kirkegården for faldne frihedskæmpere fra Randers, blev hans lig overflyttet 23. juni 1945. Se Artikel og CV. Se fotos.
Flying Officer (Navigator) James Reid Bradley var fra Canada.
(Kilde: CWGCs "J.R. Bradley, begravet 4.10.1943, canadisk flyver" Stamblad.
Se "Der kom brev fra Canada" pdf fra Randers Amtsavis 18 FEB 2017. Se også Foto og brev fra hans søster. Han blev født i Toronto, Canada, i 1921.(Kilde: Brev)
1 flyver fra HAL JD156 blev begravet i Randers og 1 i Frederikshavn. 1 flyver forsvandt i havet. 4 blev reddet og taget til fange. (Kilde: FAF) 7 flyvere.

On the night before 17 September 1943 HAL JD156 on its way to Poland was shot ablaze by a German night fighter. It was on an SOE operation with supplies for
the Polish resistance - "Flat 5" says (Danish) Aviation Historical Review (FT). The plane ditched in the sea about 7 km off Norsminde south of Århus, maybe about here.

"On Saturday 2 October 1943 the body of F/O James Reid Bradley drifted ashore at Særbæk, Helgenæs.
He was buried in Randers North Cemetery on Monday 4 October 1943." (FT 90-64-16) Found maybe about here near
Særbækvej.
Randers Amtsavis on 4 October 1943, "On Saturday morning the body of a Canadian airman in an advanced state of decomposition was washed ashore at Særbæk
on Helgenæs. - - The body was placed in a coffin and taken to the Særbæk House (Særbækvej 12, 8420 Knebel here, overview here and here)."

(It is 700 m north west of Helgenæs! Nothing in newspapers about the burial in Randers.)
When a special memorial grove to fallen members of the resistance movement
in Randers was made, his body was moved there on 23 June 1945. See Article+CV. Photos. Record of Service.

Flying Officer (Navigator) James Reid Bradley was from Canada. (Source: CWGC) Born in Toronto, Canada, in 1921. (Source: Photo and letter from his sister)
"J.R. Bradley, buried 4.10.1943, Canadian airman" The Canadian Virtual War Memorial has this and Page 139 from book of Second World War, 1943.
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 134.
See also A letter from Canada translated from "Der kom brev fra Canada" pdf from Randers Amtsavis 18 FEB 2017. See Photo and letter from his sister.

See No. 138 Squadron Wikipedia*Halifax*Halifax Print*Halifax - Bless 'Em All*British Commonwealth Air Training Plan.
See also  Tempsford Special Duties Squadrons * Roll of Honour, Tempsford 
Halifax II JD156 NF-W
took off from RAF Tempsford at 1826 hrs on 16 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.) 7 airmen.